MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

Integrētās vadības sistēmas

 

 

Kas ir Integrēta vadības sistēma?

Integrēta vadības sistēma ir tāda vadības sistēma, kurā tiek integrēti visi konkrētā biznesa darbības komponenti vienā, saskaņotā sistēmā, kas dod iespēju sasniegt attiecīgā biznesa mērķus un piepildīt tā misiju.

 

 

 

 

Viss, kas ir svarīgs un nozīmīgs, lai sasniegtu noteiktus uzņēmuma darbības rezultātus, var kļūt par daļu no kopējās vadības sistēmas.

Tādejādi, Integrētajā vadības sistēmā var tikt iekļautas dažādas formalizētas sistēmas, kas attiecas uz kvalitātes vadību, vides pārvaldību, darba drošības un arodveselības vadību, personāla vadību u.c. Tas nozīmē, ka visi procesi un dokumenti, ko ietver konkrētas, atsevišķas vadības sistēmas, tiek apkopoti, dokumentēti un tad savstarpēji integrēti.

 

Vajadzība pēc Integrētās vadības sistēmas (IVS)

Vajadzība integrēt uzņēmuma vadības sistēmu var rasties pašā uzņēmumā. Apšaubāmi ir tas, ka IVS varētu pieprasīt klienti. Nepastāv arī nacionālie vai starptautiskie standarti integrētām vadības sistēmām. Līdz ar to var secināt, ka integrētās vadības sistēmas ieviešana ir paša uzņēmuma izvēle.

Integrētā vadības sistēma tiek ieviesta daudzos uzņēmumos visā pasaulē, lai nodrošinātu uzņēmuma efektīvāku un produktīvāku darbību.

 

Integrētās vadības sistēmas principi

Integrācijā ir jāveido vienota sistēma, kurā komponentu iekšējais savienojums nodrošina noteikto mērķu sasniegšanu. Šie komponenti ietver sevī visu uzņēmumu, resursus un procesus. Tāpēc darbinieki, iekārtas un kultūra ir sistēmas daļa, tā pat kā dokumentētās politikas un procesi.

 

Guvums

Pastāv vairāki iemesli, kas spētu mudināt uzņēmumu pieņemt lēmumu ieviest Integrēto vadības sistēmu, lai :

 • Novērstu nevajadzīgus procesus un tādējādi samazinātu izmaksu dublēšanos,
 • Iegūtu iespēju pārskatīt visus uzņēmējdarbības procesus,
 • Samazinātu dažādus riskus un paaugstinātu pelnīt spējas līmeni,
 • Sabalansētu savstarpēji it kā nesaderīgus mērķus un uzdevumus,
 • Likvidētu dažādu atbildību un attiecību savstarpējo nesaderību,
 • Koncentrētos uz kopējo uzņēmumu darbības mērķu sasniegšanu,
 • Dokumentētu un reglamentētu brīvās, neformālās sistēmas, kas pastāv uzņēmumā,
 • Attīstītu iekšējās un ārējās komunikāciju sistēmas,
 • Attīstītu un nodrošinātu kompleksu un efektīvu apmācību un darbinieku profesionālās izaugsmes sistēmu,
 • Attīstītu un noturētu uzņēmuma darbības konsekvenci,
 • Pilnīgāk un efektīvāk izmantotu darbinieku radošo potenciālu, kā arī to zināšanas, prasmes un pieredzi.

 

IVS uzlabo darbību un finansiālo sniegumu sasaistot kopā stratēģiju, darbības plānus un sistēmas vērtējumus ar augstas prioritātes izmaiņu iniciatīvām, kas nepārtraukti uzlabo uzņēmējdarbības rezultātus. Citiem vārdiem IVS sniedz sistemātisku, disciplinētu veidu kā sasniegt uzņēmuma vīziju veicot noteiktas taktiskas darbības.

Uz augšu