MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

Investors in Excellence

 


Investors in Excellence ir izcilības standarts, kas palīdz organizācijām nepārtraukti pilnveidot visas tās galvenās sfēras, ietverot līderību, darbiniekus un klientu rezultātus.

 

Investors in Excellence standarts ir pielīdzināts EFQM Izcilības Modelim. Pasaulē atzīts kā noteicošais vadības modelis, tas sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai pilnveidošanai.

 

Pieci no šiem principiem (Līderība, Politika un stratēģija, Darbinieki, Sadarbība un resursi un Procesi) ir saistīti ar organizācijas darbību. Pārējie četri (Rezultāti attiecībā uz klientiem, Rezultāti attiecībā uz darbiniekiem, Rezultāti attiecībā uz sabiedrību, Galvenie izpildījuma rezultāti) ir saistīti ar organizācijas sasniegumiem.

 

Katram principam ir vairāki indikatori, kuriem norādītas konkrētas izpildījuma prasības. Lai īstenotu “Investors in Excellence” standartu, organizācijai ir jādemonstrē, ka tā izmanto visus deviņus principus, sniedzot drošus pierādījumus katram indikatoram.

 

Tā kā Izcilības modelis ir saistīts ar katru Jūsu organizācijas darbības aspektu, IiE sertifikācija sniedz organizācijas vadībai un klientiem pamatotu pārliecību par organizācijas spējām un sniegumu.

 

 

 

Lai Latvijas organizācijas varētu konkurēt pasaules tirgū, nepietiek tikai ar ISO 9001 standarta ieviešanu. Kā nākamais loģiskais solis ir ieviest standartu Investors in Excellence, kas ir veidots, ietverot svarīgākos EFQM principus. Pasaules labāko organizāciju ceļš uz izcilības virsotnēm parasti ilgst 6 – 8 gadi, jo nav iespējams attīstīt īsā laika periodā vadības sistēmu no 150 punktiem uz 500 un pat 750 punktiem. Tāpēc Investors in Excellence ir labs starpposms ceļā uz izcilību.

 

Latvijā vienīgā organizācija, kas veic standarta Investors in Excellence sertifikāciju, piešķirot Investors in Excellence sertifikātu ir Latvia Excellence, SIA.

 

Tāpat Latvia Excellence novērtē organizācijas vai struktūrvienības vadības sistēmas attīstības līmeni atbilstoši EFQM Business Excellence, CAF, Investors in Excellence vai citu izcilības modeļu un standartu prasībām, kā arī izglīto darbiniekus par organizācijas vadības izcilības principiem un labu darba praksi, piešķirot “Izcilības pasi”.

Uz augšu