MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

ORGANIZĀCIJAS VADĪBAS KONSULTĀCIJAS

 

Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmums SIA “Zygon Baltic Consulting” ir konsultāciju uzņēmums ar 12 gadu pieredzi kvalitātes vadības, vides un darba drošības, pārtikas nekaitīguma, cilvēkresursu vadības, stratēģiskās vadības un risku pārvaldības jomā. Mūsu klienti ir vairāk kā 400 privātie uzņēmumi, organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes.

 

 

ZBC darbības virzieni

Piedāvājam konsultācijas:

  • Kvalitātes vadības sistēmu izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām;
  • Stratēģiskā vadība (Balanced ScoreCard, uzņēmuma analīze, stratēģiskā plāna izstrāde, finansu stratēģijas izstrāde, mārketinga stratēģijas izstrāde);
  • Risku vērtēšana, vadība, metodikas izstrāde;
  • Organizācijas vadības sistēmas novērtēšana atbilstoši EFQM Business Excellence, CAF, Investors in Excellence vai citu izcilības modeļu un standartu prasībām;
  • Vides vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskiem standartiem un EMAS un Latvijas likumdošanai;
  • Darba aizsardzības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta OHSAS 18001 un Latvijas likumdošanai;
  • Pārtikas nekaitīguma sistēmas nodrošināšana atbilstoši starptautiskiem standartiem HACCP, ISO 22000 un EFSIS;
  • Integrēto vadības sistēmu izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskiem standartiem;
  • Cilvēkresursu vadības sistēmas izveidošana un ieviešana (darbinieku atlase, darba izpildes novērtēšana, atalgojuma noteikšana, kompetenču modeļa izveidošana, darbinieku apmācība, motivācija, informētība un apmierinātība);
  • Digitāli interaktīvās vadības sistēmas (DIVS) izveidošana un ieviešana u.c.

 

Lasīt vairāk

Uz augšu