MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

STANDARTS “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA”

 

 

Pārskats par standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” principiem

 

1.Līderība

Standartu „Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija izprot un ir ieviesusi līderības prasības.

 

2. Vērtības

Standartu „Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija savā darbībā apliecina, ka ciena organizācijas, cilvēciskās un valsts vērtības.

 

3. Darbinieki

Standartu “Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija praktizē draudzīgu attieksmi kolēģu starpā. Tā plāno, vada, attīsta un pilnībā izmanto darbinieku zināšanas un potenciālu, lai īstenotu savu misiju, vīziju, politiku, stratēģiju un virsmērķus.

 

4. Resursi

Standartu “Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija rūpējas par efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu atbilstoši organizācijas vērtībām, lai efektīvi darbojoties sasniegtu noteiktos virsmērķus.

 

5. Procesi

Standartu “Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija izstrādā, vada un uzlabo procesus, lai sasniegtu virsmērķus un apmierinātu klientus, partnerus un sabiedrību.

 

6. Sadarbība

Standartu “Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija draudzīgi vada sadarbību ar klientiem, partneriem un/vai sabiedrības pārstāvjiem.

 

7. Rezultāti

Standartu “Draudzīga organizācija” apguvusi organizācija ir izstrādājusi elastīgu mērījumu sistēmu, kas parāda organizācijas sasniegumus attiecībā uz plānotajiem virsmērķiem, klientiem, darbiniekiem, partneriem un sabiedrību.

 

Standartu “Draudzīga organizācija” ir izstrādājusi “Latvia Excellence” SIA sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola”. Standarts aptver visas organizācijas darbības jomas un strukturē tās septiņos principos.

 

Katram principam ir vairākas prasības, kuras norāda uz konkrētiem aspektiem. Lai pamatotu katras prasības izpildi, standarts “Draudzīga organizācija” pieprasa drošus pierādījumus.

 

Lai īstenotu standartu “Draudzīga organizācija”, organizācijai ir jāpierāda, ka tā izmanto visus septiņus principus, sniedzot pierādījumus katrai prasībai.

 

Organizācija var saņemt sertifikātu “Draudzīga organizācija”, ja visas standartā noteiktās prasības tiek izpildītas.

Sertifikāts “Draudzīga organizācija” tiek piešķirts uz diviem gadiem, ar turpmāko pārsertifikācijas auditu.

Sertifikātu “Draudzīga organizācija” var saņemt tikai organizācija kopumā.

 

Ar standartu „Draudzīga organizācija” var iepazīties mājaslapā:  http://www.latviaexcellence.lv

Uz augšu