MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

STARPTAUTISKIE STANDARTI

 

 

ISO 9000 – Kvalitātes vadības sistēma

ISO 9000 ir labas vadības prakses pamats katram uzņēmumam vai organizācijai. Tas koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju. Lasīt tālāk

 

ISO 14000 – Vides pārvaldības sistēma

ISO 14000 – starptautiski atzītu standartu sēriju vides pārvaldības sistēmas izveidošanai organizācijās un uzņēmumos, kuras nolūks ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām. ISO 14000 ir viens no pasaulē atzītākajiem vides pārvaldības sistēmu standartiem. Pasaulē pēc šī standarta sertificēto organizāciju skaits šobrīd pārsniedz 21000. Reģistrēšanās atbilstoši ISO 14000 standartiem arvien vairāk tiek pieprasīta uzņēmējdarbībā, sevišķi no Eiropas patērētāju puses. Lasīt tālāk

 

OHSAS 18000 – Darba drošības un arodveselības vadības sistēma

Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā. Darba aizsardzības sistēmas svarīgākie principi un prasības ir noteiktas kā obligātas, darba aizsardzību reglamentējošas normatīvajos aktos. Lasīt tālāk

 

HACCP – Pārtikas nekaitīguma sistēma

HACCP ir pārtikas paškontroles sistēma, kas balstās uz pārtikas nekaitīgumu un ar to saistīto problēmu profilaksi – tā ir sistēma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Šīs sistēmas pamatā ir darbību kopums, kas novērš draudus cilvēka veselībai. Daļu šīm darbībām, kā obligātas, pieprasa valsts, lai garantētu iedzīvotāju apgādi ar drošu pārtiku. Izpildot šīs darbības uzņēmējs ievēro valsts likumdošanu. Lasīt tālāk

 

ISO 22000 – Pārtikas drošības vadības sistēma

Ietver starptautiski saskaņotu prasību kopumu lietošanai visā pasaulē. Standartu izveidojuši ISO (International Organization for Standartization) pārtikas industrijas eksperti. Lasīt tālāk

 

BRC

(British Retail Consorcium – Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība) ir izstrādājusi divus galvenos standartus, kas piemērojami pārtikas rūpniecībai: starptautisku pārtikas standartu ražotājiem un metodisku apkopojumu par iepakojuma materiāliem. Lasīt tālāk

 

EFQM Izcilības modelis

EFQM Izcilības modelis ir praktisks instruments, lai palīdzētu uzņēmumiem veikt mērījumus, lai noteiktu, vai tie ir ceļā uz izcilību; palīdzot tiem izprast nepilnības; un piedāvājot dažādus risinājumus. EFQM modeļa pilnveidošanu nodrošina, daudzu tūkstošu uzņēmumu pieredzes apkopošana. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka modelis ir dinamisks un atbilst valdošajai vadības filozofijai. Lasīt tālāk

 

Investors in Excellence

Izcilības standarts, kas palīdz organizācijām nepārtraukti pilnveidot visas tās galvenās sfēras, ietverot līderību, darbiniekus un klientu rezultātus.

Investors in Excellence standarts ir pielīdzināts EFQM Izcilības Modelim. Pasaulē atzīts kā noteicošais vadības modelis, tas sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai pilnveidošanai. Lasīt tālāk

 

Visaptveroši kvalitātes principi (TQM)

Visaptveroša kvalitātes vadība tāda ir uzņēmuma iekšējā kultūra, kur uzņēmums ir apņēmies, nepārtraukti pilnveidojoties, sasniegt klientu apmierinātību. Šī kultūra atšķiras dažādās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nozarēs, kā arī dažādās valstīs, bet kultūrai ir vienoti būtiskie principi, kas tiek ieviesti, lai nodrošinātu uzņēmumam lielāku tirgus daļu, palielinātu ienākumus un samazinātu izmaksas. Lasīt tālāk

 

Integrētās vadības sistēmas

Integrēta vadības sistēma ir tāda vadības sistēma, kurā tiek integrēti visi konkrētā biznesa darbības komponenti vienā, saskaņotā sistēmā, kas dod iespēju sasniegt attiecīgā biznesa mērķus un piepildīt tā misiju. Lasīt tālāk

Uz augšu