MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personāla vadība
 • Garīgās kompetences attīstības programma, I. līmenis

   

  Mērķis

  Attīstīt personāla dzīves gudrību un skatījumu uz darbā notiekošo no garīgās puses, izprotot dzīves likumus un mācības, iespējas pašam, strādājot ar sevi, pozitīvi izmainīt situāciju darbā un personiskajā dzīvē, saliedējot darba kolektīvu un uzlabojot organizācijas darba rezultātus.

   

  Mērķa auditorija

  Ikviens darbinieks, kas vēlas attīstīt garīgo kompetenci, lai darbā justos apmierināts, izprastu problēmu cēloņus un prastu izveidot harmoniskas attiecības ar visu līmeņu kolēģiem, klientiem un partneriem.

   

  Dalībnieka guvums

  • Izprast savu, kolēģu, organizācijas kopumā problēmu cēloņus.
  • Apgūt prasmes veidot harmoniskas attiecības ar kolēģiem, tuviniekiem, klientiem un partneriem.
  • Attīstīt dzīves gudrību un prasmi mainīt attieksmi pret dzīves un darba negācijām, uzlabojot savu pašsajūtu un, attīstot pozitīvu domāšanu.
  • Harmonizēt savu ķermeni, dvēseli un garu.
  • Apgūt dažādas garīgās prakses.
  • Dalībnieks saņems apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Semināra saturs

  Garīgās kompetences jēdziens

  • Kas ir garīgums?
  • Kā darbā izpaužas garīgums?
  • Kas ir garīgā kompetence?
  • Kādas ir garīgās kompetences pazīmes?
  • Kāpēc jāattīsta garīgā kompetence?
  • Kas ir Dievs?
  • Kas ir Smalkais plāns un fiziskais plāns?
  • Kas ir Augstākie spēki, Gaismas spēki un tumsas spēki?

   

  Ķermenis, Dvēsele, Gars – kas patiesībā strādā?

  • Cilvēka fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi
  • Kas ir Gars?
  • Kas ir Dvēsele?
  • Kas ir prāts?
  • Kas ir intuīcija?
  • Kas ir apziņa?
  • Kas ir griba?
  • Kas patiesībā strādā?

   

  Dzīves jēga, misija un uzdevumi

  • Kāda ir dzīves jēga?
  • Kas ir cilvēka dzīves misija un uzdevumi?
  • Kādas ir atšķirības starp jēdzieniem sapnis, mērķis, vēlmes un vajadzības?
  • Laimes atslēga
  • Ciešanu cēloņi

   

  Mērķu sasniegšanas noslēpums

  • Kā noteikt mērķus, lai tie motivētu attīstību nevis radītu stresus?
  • Kas ietekmē mērķu sasniegšanas rezultātus?
  • Kāpēc pie vienāda darbinieku snieguma ir atšķirīgi rezultāti?
  • Kāds ir mērķu sasniegšanas noslēpums?

   

  Garīgā attīstība un profesionālā izglītība

  • Ar ko atšķiras garīgā attīstība no profesionālās izglītības?
  • Kāpēc cilvēki garīgi neattīstās?
  • Garīgā darba mērķis
  • Garīgās attīstības līmeņi
  • Kā garīgi attīstīties?
  • Kādai vajadzētu būt profesionālajai izglītībai?
  • Kā attīstīt gudrību?
  • Zinātnes un garīguma salīdzinājums

   

  Labs darbs – cilvēka nopelns vai Dieva dāvana

  • Kāds ir labs darbs?
  • Darba atrašanas veiksmju un neveiksmju cēloņi
  • Motīvs strādāt – nauda, karjera vai aicinājums
  • Motivācijas sistēma – vērtība vai tīkls
  • Darbinieku vērtēšana
  • Darbinieku atlaišana vai darba zaudēšana
  • Taisnīgs atalgojums – kas un kā to nosaka?

   

  Problēmas organizācijā – ko tās mums māca?

  • Kvalitātes problēmu mācība
  • Resursu problēmu mācība
  • Konfliktsituāciju mācība
  • Termiņu ievērošanas problēmu mācība
  • Neveiksmju mācība
  • Personisko problēmu ietekme uz darba izpildes rezultātiem

   

  Dzīvot un strādāt pēc Sirdsapziņas

  • Kas ir Sirdsapziņa?
  • Atšķirība starp sirdsbalsi un prātu
  • Sirdsapziņas neklausīšanas cēloņi un sekas
  • Sirdsapziņa darbā
  • Sirdsapziņa personiskajā dzīvē
  • Sirdsapziņas attīstība

  Garīgās kompetences attīstība turpināsies nākamajos programmas līmeņos.

   

  Lektore

  Elvita Rudzāte, jau vairāk kā 17 gadus vada vienu no vadošajām biznesa vadības konsultāciju firmām Latvijā – “Zygon Baltic Consulting”. Izstrādājusi un ieviesusi vadības sistēmas komercsabiedrībās un publiskā sektora institūcijās. Elvita ir izstrādājusi mācību un konsultāciju metodiku tām biznesa vadības jomām, kuras Latvijā līdz šim nebija pazīstamas – Līdzsvarotās vadības karte (Balanced ScoreCard) stratēģiskajai vadībai, Investor in Excellence – uz rezultātu orientētai biznesa vadībai un citām, kā arī piedalījusies standarta „Draudzīga organizācija” izstrādē un ir grāmatu un garīgās prakses disku sērijā ‘’Piedošanas mācība’’ autore.

   

  Norises laiks un vieta

  Dalībniekiem tiks paziņota.

   

  Dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu