MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Organizāciju vadība
 • Intsistēmasensīva mācību programma “Integrētas kvalitātes, vides un darba drošības  vadītājs”

   

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuriem ir nepieciešamas zināšanas kā integrēt vienotā sistēmā kvalitātes vadību, vides pārvaldību un darba drošības vadību.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas integrētas kvalitātes, vides un darba drošības vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā atbilstoši starptautiskiem standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001.

   

  Mācību programmas saturs

  1.diena:

  Vides, darba drošības un kvalitātes jeb integrētā vadības sistēma (IVS). Pamatprincipi.
  IVS ieviešanas/ pilnveidošanas vadība.
  Organizācijas konteksts, analīzes metodes
  Ieinteresētās puses, pušu prasību apzināšana un analīze

   

  2.diena:

  Normatīvo aktu prasību identificēšana un novērtēšana
  Vides aspektu identificēšana un novērtēšana
  Darba vides risku identificēšana un novērtēšana
  Darbības  plānošana

   

  3.diena:

  Līderisms
  Risku vadība, gatavība ārkārtas situācijām

   

  4.diena:

  Infrastruktūras un darba vides vadība
  Mēriekārtu vadība
  Komunikācijas vadība
  Zināšanu vadība
  Kompetenču un apziņas nodrošināšana
  Produktu un pakalpojumu prasību noteikšana
  Projektēšana un attīstība
  Sagādes kontrole

   

   

  5.diena:

  Ražošana un pakalpojuma sniegšana
  Neatbilstoša rezultāta vadība
  Monitorings, mērījumi, analīze un novērtēšana
  Iekšējais audits 

   

   

  6.diena:

  Vadības pārskats
  Uzlabošana, korektīvās darbības
  Sertifikācijas process.
  Kopsavilkums, noslēgums 

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību materiāli

  Vizuālo materiālu izdrukas, piemēru izdrukas, praktisko darbu kopijas.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir viesnīcā Rixwell, Rīga.

   

  Kursa norises laiks:

  6 dienas: (48 akadēmiskās stundas).

   

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 600.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

     Uz augšu