MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Kvalitātes sistēmas iekšējais audits

   

   

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas apgūt kvalitātes iekšējā audita veikšanas prasmes.

   

  Mācību programmas mērķis

  Izprast:

  • ISO 9001 standarta prasības un prast tās piemērot audita laikā;
  • procesu pieeju, to nozīmi auditu plānošanā un veikšanā;
  • procesu kritērijus un to mērījumus, un spēt novērtēt pierādījumus par šiem kritērijiem un mērījumu rezultātiem.

   

  Mācību programmas īss apraksts

  • starptautiskā standarta ISO 9001 prasību īss skaidrojums;
  • ievads auditā, Iekšējā audita vadība;
  • audita kontroljautājumu saraksti un veidlapas;
  • neatbilstību ziņojumi un korektīvās darbības;
  • auditora loma, atbildības un kvalifikācijas;
  • audita veikšana, ziņošana.

   

  Dalībnieku ieguvums

  Pēc kursa dalībnieki spēs sagatavot un veikt iekšējo auditu atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, novērtēt kvalitātes vadības sistēmas atbilstību, sniegt ziņojumu par audita rezultātiem. Iegūtās zināšanas un prasmes par iekšējo auditu var tikt piemērotas arī citu vadības sistēmu auditēšanā. Audits uzņēmumā, audita rezultātu apspriešana noslēguma sanāksme, ziņojums par audita rezultātiem.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu.

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību metodika

  Pasniedzēja lekcija. Diskusijas. Praktiskie darbi – individuāli un grupās.

   

  Norises vieta

  Nodarbību norises vieta ir viesnīca Rixwell, Rīga.

   

  Norises laiks:

  2018.gada 13. un 14.jūnijs (16 akadēmiskās stundas), plkst. 10.00-17.00.

   

  Dalības maksa

  EUR 240.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Cenā iekļauts

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu