MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Intensīva mācību programma “Kvalitātes vadītājs”

   

   

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas īsā laika posmā apgūt kvalitātes vadības pamatprincipus.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā.

   

  Mācību programmas īss saturs

  • Kvalitātes jēdziens. Kvalitātes vadības principi, to pielietojums.
  • Kvalitātes izmaksas. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana.
  • Procesu identificēšana, to apraksts, mijiedarbība un analīze. Procesu dokumentēšana.
  • ISO 9000 sērijas standarti. ISO 9001 standarts, standarta prasības.
  • Produkta realizēšanas procesi, to vadība. Produkta mērīšana.
  • Neatbilstību vadība – veidi, metodes, analīze.
  • Ar klientu saistītie procesi. Klientu apmierinātība.
  • Dokumentu vadība. Protokolu vadība.
  • Datu analīze, korektīvās un preventīvās darbības.
  • Vadības pārskats.
  • Sertifikācijas process organizācijā.
  • Biznesa izcilības modeļi.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību mācību programmā.

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību materiāli

  Vizuālo materiālu izdrukas, piemēru izdrukas, praktisko darbu kopijas.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir viesnīcas Rixwell  Gertrude Hotel, konferenču zālē, Ģertrūdes ielā 70, Rīga.

   

  Kursa norises laiks:

  5 dienas: 2018.gada  1., 8., 15., 22., 29.jūnijs (piektdienās, 40 akadēmiskās stundas).

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 500.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

   

  Mācību programma

  1.diena – Kvalitātes jēdziens un definīcija. Kvalitātes sistēma. Kvalitātes vadības principi, to pielietojums. KVS ieviešana. Kvalitātes izmaksu koncepcija.

   

  2.diena – ISO 9000 sērijas standarti. ISO 9001 standarta darbības sfēra, termini un definīcijas. Standarta ISO 9001 prasību īss izklāsts. Procesi, to mijiedarbība un veidi. Prasības dokumentācijai. Dokumentu un pierakstu vadība. Pārvaldības atbildība. Kvalitātes politika un mērķi. Pārvaldības pārstāvis. Iekšējā saziņa. Vadības pārskats.

   

  3.diena – Resursu nodrošināšana. Darbinieku apmācība. Tests par ISO standarta prasībām (1.daļa). Produkti un pakalpojumi. Produkta īstenošanas plānošana. Ar klientu saistītie procesi. Projektēšanas (izstrādes) process. Sagādes process. Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšana. Kontroles un mērīšanas iekārtu vadība.

   

  4.diena – Klientu apmierinātība un tās izzināšanas metodes. Iekšējais audits. Iekšējā audita procesa vadīšana organizācijā un ar to saistītie dokumenti. Datu analīze, korektīvās un preventīvās darbības. Tests par ISO standarta prasībām (2.daļa).
  KVS uzturēšana. KVS pilnveidošana:

  • Neatbilstību vadība – apzināšanas veidi, metodes, analīze.
  • Neatbilstību uzskaites metodes. Neatbilstību labošana.
  • Neatbilstību iemeslu novēršana jeb korektīvās darbības.
  • Neatbilstību vadības procesa attēlošana.

   

  5.diena – Procesu vadība – kontrole, mērīšana, analīze. Nepārtraukta pilnveidošanās. Pilnveidošanās instrumenti: datu vākšanas formas, cēloņu – seku analīze, “Pareto” analīze, plūsmas shēma, kontroles grafiks, izkliedes diagramma.
  Vadības pārskata sapulces organizēšana un vadīšana. Sertifikācijas process.
  Biznesa izcilības modeļi: EFQM, Visaptverošā kvalitātes vadība – TQM, kvalitātes balvas.
  Noslēguma tests.

  Uz augšu