MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personāla vadība
 • Intensīva mācību programma “Personāla vadītājs”

   

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas īsā laika posmā apgūt personāla vadības pamatprincipus.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas personāla vadītājiem, dodot iespēju uzzināt, ko šobrīd sagaida no personāla vadītāja uzņēmumos. Kādas ir jaunākās tendences darbinieku motivācijā, kam jāpievērš uzmanība personāla atlasē un personāla lietvedībā, kā uzņēmumā efektīvi sastrādāties vairāku paaudžu cilvēkiem. Galvenās un svarīgākās lietas, kas jādara personāla vadītājam, lai izmantotu visus darbinieku resursus.

   

  Mācību programmas īss saturs

  1. Ieskats personāla vadības attīstībā Latvijā un Eiropā pēdējos 20 gados.
  2. Galvenās personāla vadības funkcijas.
  3. Personāla lietvedība.
  4. Ko no mums personāla vadītājiem gaida vadītāji un darbinieki.
  5. Personāla atlase – kā un kur šodien meklēt darbiniekus.
  6. Sadarbības modeļi starp uzņēmuma darbiniekiem.
  7. Svarīgākie motivācijas instrumenti.
  8. Korporatīvā kultūra un iekšējā komunikācija.

   

  Mācību programmā tiks diskutēts par šādām tēmām:

  • Galvenie uzdevumi personāla vadītājiem šodien, kam jāpievērš uzmanība pirmkārt. Ko visaugstāk personāla vadībā vērtē darbinieki un vadītāji. Ar ko sākt?
  • Personāla atlase – kas mainījies personāla atlasē pēdējos 10 gados un kam jāpievērš uzmanība izvēloties darbinieku.
  • Personāla lietvedība (darba līgumi, amata apraksti un citi normatīvie dokumenti).
  • Kāda darba vide visaugstāk tiek vērtēta, kas ir 21.gadsimta darbinieku motivācija.
  • Paaudzes uzņēmumos – kā sabalansēt vecākās un vidējās paaudzes cilvēku vajadzības un komfortu darba vietā ar jauno darbinieku vajadzībām darba vietā.
  • Uzņēmuma tēls – kā tas ietekmē darbinieku attieksmi pret darbu.

  Mācību programmā tiks apkopota jaunākā pieredze personāla vadības jautājumos, analizētas praktiskas situācijas, diskutēts par labākajiem risinājumiem un piedāvāts daudz praktisko uzdevumu par visām minētajām tēmām.

   

  Lektores: Gundega Dambe, Vēsma Uzuleņa

  Gundega Dambe ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas sertificēta personāla vadītāja ar vairāk kā desmit gadu pieredzi personāla vadībā. Gundega dalās savās zināšanās un pieredzē, lasot lekcijas Rīgas starptautiskajā biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) Personāla vadības maģistrantūras studentiem.  Gundega Dambe interesējas par personāla attīstītības jautājumiem, ir Latvijas Universitātes zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs.

  Vēsma Uzuleņa ir ļoti pieredzējusi biznesa vadības konsultante. Novadījusi vairāk kā 100 dažādus kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniegusi gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, kvalitātes vadības un personāla vadības projektu ieviešanā.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir Rīgas centrā un tā tiks paziņota dalībniekiem tiklīdz nokomplektēsies grupa.

   

  Norises laiks:

  Datumi tiks paziņoti, 40 akadēmiskās stundas.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 500.00 + PVN

   

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par mācību programmas noklausīšanos.

  Uz augšu