MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • ISO 27001 – Informācijas aizsardzības nodrošinājums

  Mācību kurss

  Informācija ir uzņēmuma vērtība un to ir nepieciešamas aizsargāt. Šajā darbā var palīdzēt starptautiskais standarts ISO 27001:2005, kura prasību ievērošana ļauj organizācijai novērtēt informācijas drošības riskus un ieviest atbilstošas kontroles, lai nodrošinātu konfidencialitāti, informācijas  integritāti un pieejamību. Standarts nosaka prasības informācijas drošības vadības (IDVS) sistēmām.

  Mācību kursa programma:

  1.  Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 27001 prasībām

  • Kas ir informācija un informācijas drošība? Informācijas drošības vadības pamatprincipi.
  • Uzņēmuma vadības loma Informācijas drošības vadības sistēmā.
  • Pārskats par standarta ISO 27001 prasībām.
  • Informācijas drošības risku vadības process un tā saistība ar biznesa risku vadību. Risku vadības

  process – identificēšana, analīze un novērtēšana. Risku vadības stratēģija un paņēmieni.

  • Incidentu vadība. Standarta prasības darbības nepārtrauktībai.
  • Informācijas drošība un fiziskā drošība – kopīgais un atšķirīgais.
  • ISO 27001 mijiedarbība ar citiem ISO standartiem.

  2. Iekšējā audita veikšana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 27001 prasībām

  • Audita sagatavošana. Standarta ISO 27001 prasības iekšējam auditam.
  • Audita sagatavošana, plānošana un veikšana.

   

  Ieguvums:

  Uzņēmuma vadošiem darbinieki izprot informācijas drošības pamatprincipus, galvenās standarta prasības, ir iepazinušies ar Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešanas projekta plānu un savu lomu tajā.

  Uzņēmuma darbinieki praktiski apgūst risku vadības procesu un spēj veikt konteksta analīzi, identificēšanu, risku analīzi un novērtēšanu, plānot reaģēšanu uz risku un vadīt ar informācijas drošību saistītos riskus.

  Informācijas drošības vadības sistēmas iekšējie auditori ir apmācīti un gatavi veikt Informācijas drošības vadības sistēmas iekšējos auditus.

  Programmas ilgums: 16 stundas.

  Dalības maksa: EUR 280.00  + PVN

  Mācību kursa sākums /vieta:

  Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīgā. 

  Pasniedzējs/konsultants: Aivars Valdmanis

  Izglītība: maģistra grāds fizikā.

  Pieredze: Strādājis programmatūras izstrādes projektu vadībā un datu sistēmu administrēšanā; kā ISO 9001 un ISO 27001 sistēmu auditors veicis vairāk kā 400 dažādus sistēmu auditus gan Latvijā gan ārzemēs 10 gadu laikā; vadījis KVS un IDVS ieviešanu uzņēmumos, gan IT gan citu nozaru. Ir pieredze apmācību vadībā un organizēšanā, kursu pasniegšanā (sadarbībā ar Bureu Veritas, New Horizons un patstāvīgi).

  Projekti:

  Baltic Shipmanagement, Valmieras Dome, Infodisk Modo, Elkor, Creditreform, Regula Baltija – konsultācijas KVS un IDVS ieviešanas un uzturēšanas procesā.

  Uz augšu