MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personāla vadība
 • Kā sasniegt labizjūtu darbā

   

  Programmas mērķis

  Iepazīstināt kursa dalībniekus ar metodēm, kā sasniegt labizjūtu darbā, vienlaicīgi saglabājot augstus biznesa rezultātus, sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un efektīvi izmantot laiku, lai darbs sagādātu gandarījumu gan vadītājam pašam, gan darbiniekiem.

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, projektu vadītāji, kuri vēlas attīstīt vadītāja prasmes iedvesmot un motivēt padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

   

  Semināra saturs

  1.dienaVadītāja funkcijas un darbinieku attīstīšana

  • 21.gs. globālās attīstības tendences
  • Vadītāja uzdevumi mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Ko vadītājs var un ko viņam vajadzētu ietekmēt
  • Vadītājs – līderis vai administrators
  • Mūsu vērtības un organizācijas kultūras veidošana
  • Vadītāja un darbinieka pārliecības – cik lielā mērā tās saskan
  • Darbinieku motivēšana un kā panākt cilvēku iesaistīšanos
  • Ar kādiem uzskatiem cilvēki atnāk pie mums
  • Darbinieku attīstība – cik daudz mēs varam dot un ko varam sagaidīt
  • Mūsdienu darbiniekiem nepieciešamās kompetences
  • Kā veicināt cilvēkos prasmju un savu labāko īpašību attīstību
  • Kā augt kopā ar komandu

   

  2.dienaKomunikācija, laika plānošana un prioritāšu noteikšana

  • Efektīva komunikācija un sadarbība
  • Apliecinoša (cieņpilna) uzvedība
  • Kā nodrošināt harmoniskas attiecības un efektīvu sadarbības rezultātu
  • Konfliktu veidošanās, to attīstības etapi un risināšanas metodes
  • Lēmumu pieņemšana. Konsensus princips
  • Prioritāšu noteikšana un efektīva laika plānošana.
  • Praktiski laika plānošanas paņēmieni kā nodrošināt personīgās dzīves un darba balansu

   

  Lektore

  Vēsma Uzuleņa

  Ļoti pieredzējusi biznesa vadības konsultante. Novadījusi vairāk kā 100 dažādus kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniegusi gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, kvalitātes vadības un personāla vadības projektu ieviešanā.

   

  Dalībnieki saņem apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Norises laiks un vieta

  16 h; Datumi tiks paziņoti.

  Mācību kursa norises vieta ir Rīgā un tā tiks paziņota dalībniekiem tiklīdz nokomplektēsies grupa.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 260.00 +  PVN

  Cenā iekļauts:

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu