MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Organizāciju vadība
 • Pasaulē ekonomika mainās. Arvien vairāk cilvēku nonāk pie atziņas, ka nauda un materiālie labumi nav svarīgākais viņu dzīvē, pievēršoties garīgajām vērtībām. Izdzīvos tās organizācijas, kuras mainīsies laikam līdzi, līdzsvarojot materiālos labumus ar garīgo dzīvi.

  SIA “Zygon Baltic Consulting” valdes locekle, biznesa vadības konsultante Elvita Rudzāte ir vairāk kā 10 gadus pētījusi šo jautājumu un nonākusi pie vairākiem būtiskiem secinājumiem kā būtu jāmainās organizāciju vadīšanai jeb menedžmentam, līdzsvarojot materiālās un garīgās vērtības. Elvita ir izstrādājusi unikālu mācību programmu ciklu “MENEDŽMENTS GARĪGAJĀ SKATĪJUMĀ”, kurā tiks apskatītās galvenās menedžmenta tēmas garīgajā skatījumā, liekot aizdomāties par daudz dažādiem jautājumiem, ko un kā mainīt, bet galvenais kāpēc mainīt, kam no tā būs kāda veida labums?

   

  Mācību programma sastāv no 5 moduļiem:

  1. Menedžments ekonomikas globalizācijas apstākļos garīgajā skatījumā (pl.14.00-18.30)

  2. Menedžmenta ētika un organizācijas sociālā atbildība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā  (pl.14.00-18.30)

  3. Organizācijas darba plānošana un organizēšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā  (pl.14.00-18.30)

  4. Organizācijas vadīšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā (pl.14.00-18.30)

  5. Organizācijas darbības kontrole tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā (pl.14.00-18.30)

   

  Moduļu saturs:

  1.modulis: Menedžments ekonomikas globalizācijas apstākļos garīgajā skatījumā” tēmas:

  1. Tradicionālais un garīgais dzīves skatījums.
  2. Notiekošie procesi pasaules un Latvijas ekonomikā garīgajā skatījumā.
  3. Menedžments nākotnes ekonomikā garīgajā skatījumā.
  4. Mūsdienu cilvēku uzvedība garīgajā skatījumā.
  5. Modernās menedžmenta teorijas garīgajā skatījumā.
  6. Organizācijas kultūra garīgajā skatījumā.
  7. Attiecību veidošana ar piegādātājiem, starpniekiem, patērētājiem, konkurentiem un sabiedrību garīgajā skatījumā.

   

  2.modulis:Menedžmenta ētika un organizācijas sociālā atbildība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā” tēmas:

  1. Menedžmenta ētikas būtība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  2. Ētiski lēmumi tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  3. Organizācijas sociālā atbildība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  4. Dzīves likumi un to neievērošanas sekas organizācijas darba rezultātos.
  5. Valsts, organizācijas un cilvēcisko vērtību noteikšana un ietekmes uz darba rezultātiem un labizjūtu izpratne.

   

  3.modulis: “Organizācijas darba plānošana un organizēšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā” tēmas:

  1. Darba plānošana un organizēšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  2. Organizācijas misijas, vīzijas, mērķu noteikšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  3. Organizācijas mērķu sasaiste ar darbinieka fiziskās (materiālās) pasaules mērķiem un darbinieka Dievišķo misiju/uzdevumiem.
  4. Organizācijas struktūras veidošana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  5. Pilnvaras, atbildības, vara tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  6. Organizāciju problēmu cēloņu, neapgūto mācību stundu noteikšana un to risināšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.

   

  4.modulis: “Organizācijas vadīšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā” tēmas:

  1. Darbinieka rīcības vadīšana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  2. Līderība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  3. Cilvēkresursu vadība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  4. Pārmaiņu un inovāciju vadība tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  5. Starppersonu komunikācija tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  6. Grupas pārveidošana efektīvā komandā tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  7. Konfliktu vadīšana grupā (komandā) tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  8. Attieksmes maiņa pret darbu – strādāt nevis smagi, bet darot darbu ar mīlestību.
  9. Cilvēcisko īpašību (pozitīvo un negatīvo) ietekmes uz darba rezultātiem un labizjūtu izpratne.
  10. Darbinieku veselības uzlabošana – slimību un nelaimes gadījumu cēloņu izpratne.
  11. Stresu vadība garīgajā skatījumā.

   

  5.modulis:Organizācijas darbības kontrole tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā” tēmas:

  1. Vadības sistēmu izveidošana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  2. Darba efektivitātes pilnveidošanas metodes (LEAN, SIX SIGMA, izcilības modeļi, standarti, procesu vadība u.tml.) garīgajā skatījumā.
  3. Organizācijas iekšējā kontrole tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  4. Organizācijas ārējā kontrole tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  5. Kontrole atbilstoši organizācijas līmeņiem tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  6. Interneta iespējas tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  7. E-biznesa tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  8. Sociālo mēdiju izmantošana tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.
  9. Informācijas sistēmas tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā.

   

  Mācību kursa ilgums:

  66 akadēmiskās stundas

   

  Mācību kursa norises laiks:

  Otrdienās, plkst. 14.00-18.30, 11 nodarbības

   

  Mācību kursa norises vieta:

  Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīga

   

  Dalības maksa:

  EUR 630.00 + PVN   (Ls 442.77 + PVN)

   

  Lektore:

  Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 15 gadus vada konsultāciju firmu SIA “Zygon Baltic Consulting”, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, BIZNESA ATTĪSTĪBAS FONDU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves un darba problēmas ar domu spēku. Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”.

  Uz augšu