MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Pārtikas nekaitīguma un drošības sistēma – HACCP

   

  Mērķa auditorija

  Loģistikas speciālisti, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti, pārtikas uzņēmumu vadītāji, pārtikas objektu projektētāji.

   

  Programmas mērķis

  Iepazīstināt pārtikas nozarē un ar pārtikas nozari saistītos atbildīgos darbiniekus ar pārtikas nekaitīguma sistēmas HACCP prasībām. Kurss ir piemērots dalībniekiem bez priekšzināšanām, kuriem nepieciešama HACCP apmācība.

   

  Mācību programmas saturs:

  1. Pārskats par HACCP likumdošanu: starptautisko un Latvijas Republikas.
  2. HACCP jēdziens,  principi, to izskatīšana.
  3. Priekšnoteikumi HACCP programmas ieviešanai.
  4. HACCP programmas izstrādāšana,  ieviešana un īstenošana.
  5. Pārtikas uzņēmuma sanitārās apstrādes darbu organizēšanas un īstenošanas principi.

   

  Dalībnieku guvums:

  Iegūtas zināšanas par HACCP prasībām atbilstoši likumdošanas un ES prasībām.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli,ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas(HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO 9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  Datums tiks paziņots, 8 akad. stundas

  Mācību kursa norises vieta ir Rīgā un tā tiks paziņota dalībniekiem tiklīdz nokomplektēsies grupa.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 120.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu