MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma -HACCP- praktiskā pielietošana darbam bez zaudējumiem

   

  Mērķa auditorija

  Loģistikas speciālisti, HACCP grupu vadītāji, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti, pārtikas uzņēmumu vadītāji, pārtikas objektu projektētāji.

   

  Programmas mērķis

  Pilnveidot un  nodrošināt pārtikas nozarē un ar pārtikas nozari saistītos atbildīgos darbiniekus ar zināšanām par pārtikas nekaitīguma sistēmas HACCP praktisko pielietošanu darbam bez zaudējumiem. Kurss ir piemērots gan tiem, kuri jau darbojas pārtikas nozarē, gan tiem, kuri to darīt iecerējuši.

   

  Mācību programmas saturs:

  Pirmā diena:

  1. Vispārējs priekšstats par HACCP

  2. HACCP principi, to vērtēšana

  3. Priekšstati par pārtikas piesārņojumu, tā izcelsme, vērtēšana

  4. Priekšdarbi HACCP programmas ieviešanai

  Otrā diena:

  5. Priekšnoteikumi HACCP ieviešanai, prasību pamatojums

  6. Darbs ar izejvielu piegādātājiem

  7. HACCP programmas izstrādāšana, izstrādāšanas etapi

  8. HACCP programmas ieviešana un īstenošana ikdienas darbā

  9. Korektīvās darbības, piesārņojuma cēloņu, starpgadījumu izmeklēšanas metodes

  Trešā diena:

  10. Izsekojamība, marķēšana

  11. Gatavās produkcijas realizācija. Atsaukšana.

  12. Telpu, iekārtu, darba rīku sanitārās apstrādes darbu organizēšanas un veikšanas principi

  13. Rīcība ekstremālās situācijās: krīzes, starpgadījumi

  14. Pārtikas uzņēmuma iekšējais audits


   

  Dalībnieku guvums:

  Iegūtas zināšanas kā praktiski ieviest HACCP sistēmu atbilstoši likumdošanas  un ES prasībām, lai nodrošinātu labas reputācijas, sekmīga uz panākumiem un attīstību virzīta pārtikas uzņēmuma darbības garantiju.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO 9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  Datumi tiks paziņoti; 24 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 360.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

  Uz augšu