MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēma jeb HACCP

  Tā ir specializēta mācību programma, kas sniedz zināšanas par HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmu drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi; nosaka tos posmus pārtikas apritē, kuri ir bīstami pārtikas drošumam,  nekaitīgumam, un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

  Mērķa auditorija:
  Ražošanas, tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu darbinieki, kā arī visi interesenti, kuri vēlas iegūt izpratni par HACCP.

  Mācību programmas galvenās tēmas:

  • HACCP principu piemērošana, ieviešana un uzturēšana;
  • Likumdošanas prasības;
  • HACCP sistēmas atbalsta programmas  (infrastruktūra, iekārtas aprīkojums, tehnoloģiskās norises, personāla higiēna, sanitārija, kaitēkļu kontrole, atkritumu apsaimniekošana u.c.);
  • HACCP darbība sekojošās sadaļās: sagatavošanās darbi, apdraudējuma analīze, HACCP plāns;
  • HACCP verifikācija, validācija un uzlabošana.

  Dalībnieku ieguvums:

  ▫        informācija par aktualitātēm pārtikas drošībā;

  ▫        spēja uzlabot uzņēmumā jau izstrādāto HACCP sistēmu;

  ▫        vājo posmu identificēšana un optimizēšana dalībnieku pārstāvēto uzņēmumu paškontroles sistēmās.

  Metodika: Kursā pasniedzēja stāstījums tiks papildināts ar interaktīvām apmācību metodēm – diskusijām, piemēriem un praktiskiem darbiem.

  Katrs dalībnieks saņems semināra izdales materiālus.

  Beidzot kursu, dalībnieki saņems apliecinājumu  par dalību kursā.

  Pasniedzēja/konsultante: Linda Cēsniece Zygon Baltic Consulting vadošā  konsultante un pasniedzēja, „Bureau Veritas Latvia” vadošā auditore.

  Pamatizglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitāte; Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Kvalitātes nodrošināšanas un vērtēšanas studiju virziens.

  Papildizglītība: ISO 22000 standarta praktiskā pieeja, Pārtika drošība CEECs, Vadošā auditora kurss, BRC praktisko mācību kurss.

  Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

  Pārtikas un veterinārais dienests; Pārtikas uzņēmumu federācija; Pure Chocolate, Pure Food, Lido, Jelgavas gaļas kombināts, RIMI, Milda, Lielzeltiņi, u.c.

  Norises vieta un laiks: datums tiks paziņots, plkst.10.00-17.00, Kr.Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīgā

  Dalības maksa :   EUR 120,94+PVN  (LVL 85,00 + PVN)

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

  Uz augšu