MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Organizāciju vadība
 • Procesu vadība

   

   

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas apgūt prasmes efektīvi vadīt esošos procesus, sekojot ārējās vides izmaiņām, resursu zudumiem un pārslodzēm, veidojot organizācijā vienotu procesu izpratni.

   

  Mācību programmas mērķis

  Iepazīstināt ar procesu vadības instrumentiem un metodēm kā veidot vienotu procesu vadības sistēmu.

  Ieviešot procesu vadību, Jūsu ieguvumi ir:

  • Augstāka uzņēmuma pievienotā vērtība.
  • Augstāka darba efektivitāte ar zemākām izmaksām.
  • Darbinieku informētība un efektīvāka procesu pārraudzība.
  • Zemāka uzņēmuma darbības atkarība no subjektīviem faktoriem un cilvēku kļūdām.
  • Uz mērķu noteikšanu un rezultātu vērsts darbs no visiem darbiniekiem.

   

  Mācību programmas galvenās tēmas

  1. Organizācijas misija, vīzija, stratēģija, attīstības programmas un mērķi
  2. Klienta vērtība
  3. Vērtības plūsma
  4. Komandas darbs un organizācijas pilnveidošana
  5. Procesa pieeja
  6. Process, procesa elementi
  7. Procesu vizualizēšana
  8. Procesu zudumi un metodes to identificēšanai
  9. Procesu mērīšana un datu analīze
  10. Zudumu cēloņu analīze un novēršana
  11. Izmaiņu vadība
  12. Procesu izmaiņu noteikšana un analīze
  13. Izmaiņu ieviešana un nostiprināšana
  14. Organizācijas sistemātiska pilnveidošana

   

  Dalībnieku ieguvums

  Pēc kursa dalībnieki spēs identificēt procesus, aprakstot tos dažādos veidos, veicot analīzi un nosakot procesos resursu zudumu un pārslodzes vietas. Dalībniekiem būs izpratne par darba organizācijas pilnveidošanu ar procesu vadības rīku, kas samazinās izmaksas un piedāvās klientam vērtīgu produktu.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu.

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības, Procesu vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību metodika

  Pasniedzēja lekcija. Piemēri. Diskusijas. Praktiskie darbi – individuāli un grupās.

   

  Norises vieta

  Nodarbību norises vieta ir  viesnīca Rixwell, Rīga.

  Lektore:

  Norises laiks:

  2018.gada 19.-21.jūnijs (24 akadēmiskās stundas), plkst. 10.00-17.00.

   

  Dalības maksa

  EUR 330.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Cenā iekļauts

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu