MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Risku vadība
 • Risku vadība

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu un organizāciju vadošie darbinieki, vidējā līmeņa un struktūrvienību vadītāji, kā arī visi interesenti, kuri vēlas izprast un kontrolēt riskus, veidojot vai pilnveidojot risku vadības kultūras vidi organizācijā.

   

  Apmācību mērķis

  Mācību kursa RISKU VADĪBA mērķis ir uzlabot kursa dalībnieku izpratni par risku vadības nepieciešamību un sniegt visaptverošas zināšanas par risku vadības praktisko pielietojumu un izmantojamiem vadības instrumentiem, lai organizācijā, veidojot risku vadības sistēmu, ar preventīvu pasākumu palīdzību novērstu vai ierobežotu notikumu negatīvo ietekmi.

   

  Mācību kursa programma

  • Ievads risku vadībā;
  • Risku vadības vieta organizācijas vadības sistēmās;
  • Ieguvumi, pielietojot risku vadību;
  • Risku vadības ietvari, definīcijas, principi;
  • Pieeja risku vadībai; risku vadības politika un stratēģijas;
  • Risku un incidentu reģistrs;
  • Risku vadības process un pielietojamās metodikas:
  • Risku identificēšana, analīze, vērtēšana;
  • Reaģēšana uz risku;
  • Uzraudzība un pārskatīšana;
  • Komunikācija;
  • Risku vadības ieviešana, novērtēšana un pilnveidošana.

   

  Dalībnieku ieguvums

  Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:

  • Veidot vai pilnveidot risku vadības kultūras vidi organizācijā;
  • Aktīvi līdzdarboties risku vadības procesā vai tā izveidošanā;
  • Izprast un kontrolēt riskus organizācijā.

   

  Pasniedzējs

  Viktors Mihailovs – Zygon Baltic Consulting vadošais konsultants un pasniedzējs. Pamatizglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, inženieris organizators, inženieris mehāniķis. Papildizglītība: “Projektu vadība”, “Darba drošība”, “Vides pārvaldība”, “Risku vadība”, LEAN metode u.c. Kā konsultants specializējies kvalitātes, vides un darba drošības sistēmu izstrādē, uzturēšanā un pilnveidošanā, stratēģiskās vadības, risku pārvaldības plānu sagatavošanā, LEAN metodes ieviešanā. Novadījis vairāk 100 projektus ražošanā, pakalpojumu sfērā un valsts pārvaldes iestādēs.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir viesnīcas Rixwell konferenču zālē, Rīga.

   

  Kursa norises laiks

  2018.gada 30. un 31.maijā (16 akadēmiskās stundas).

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 240.00 +PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Cenā iekļauts:

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu