MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Starptautiskā pārtikas drošības standarta IFS skaidrojums

   

  Starptautiskais pārtikas drošības standarta (IFS) ir visā pasaulē atzīts kā vadošais standarts pārtikas nozarei. Zināšanas par standarta prasībām un to praktiskā īstenošana nodrošina padziļinātu izpratni par vienotas pieejas nepieciešamību prasību īstenošanā  kā izejvielu piegādātājiem tā arī produkcijas ražotājiem un izplatītajiem. IFS standarta prasības ir novērtēšanas procesu  (auditu) pamatā, uz tām atsaucas daudzi pārtikas drošību reglamentējošie starptautiskie standarti, ES regulas, visu valstu likumdošana.

   

  Mērķa auditorija

  HACCP grupu vadītāji un kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti.

   

  Programmas mērķis

  Pilnveidot un nodrošināt pārtikas nozarē un ar pārtikas nozari saistītos atbildīgos darbiniekus ar zināšanām par IFS standarta prasībām, lai organizācija varētu pārtikas nekaitīguma sistēmu pilnveidot un sertificēt atbilstoši IFS standarta prasībām.

   

  Mācību programmas saturs:

  1. Augstākās vadības atbildība:

  (1) Uzņēmuma politika/uzņēmuma  principi

  (2) Uzņēmuma administratīvā struktūra

  (3) Darbība virzība – orientācija uz klientu

  (4) Vadība pārskats

   

  2. Kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēma:

  (1) Kvalitātes vadība:

  (2) Prasības dokumentācijai, lietvedība

  (3) Pārtikas drošības vadība:

  2.2.1 HACCP sistēma

  2.2.2 HACCP grupa

  2.2.3 HACCP analīze

   

  3. Resursu vadība:

  (1) Cilvēku resursu pārvaldība

  (2) Cilvēku resursi:

  3.2.1 Personīgā higiēna

  (3) Aizsargtērpi

  (4) Apmācība un instruktāža

  (5) Personāla telpas, sanitārās iekārtas un aprīkojums

   

  4. Plānošanas un ražošanas process:

  (1) Vienošanās līgums, piegādātāju vērtēšana

  (2) Specifikācijas un formulas

  4.2.1 Specifikācijas

  4.2.2 Formulas/receptes

  (3) Produktu ražošanas procesu attīstība/produktu un procesu pārveidošana/pilnveidošana

  (4) Iepirkšana/ materiāltehniskā apgāde

  4.4.1 Vispārīgā iepirkumu iegāde

  4.4.2 Rūpniecības preču iegāde

  (5) Produkta iesaiņojums

  (6) Rūpnīcas / uzņēmuma atrašanās vieta

  (7) Uzņēmuma ārpuse/teritorija

  (8) Uzņēmuma izkārtojums un procesu plūsmas

  (9) Konstruktīvās prasības ražošanas un  uzglabāšanas vietām:

  (10) Tīrīšana un dezinfekcija;  Atkritumu saimniecība

  (11) Piesārņojumu riski ar svešķermeņiem

  (12) Preču pieņemšana un uzglabāšana

  (13) Transports

  (14) Uzturēšana un remonts

  (15) Iekārtas

  (16) Izsekojamība

  (17) Ģenētiski modificētie organismi

  (18) Alergēni un īpašie ražošanas nosacījumi

   

  5. Mērījumi, analīzes, uzlabojumi

  (1) Iekšējais audits

  (2) Uzņēmuma iekšējā kontrole

  (3) Kalibrēšana, regulēšana, mērīšanas ierīču pārbaude un uzraudzība

  (4) Daudzuma pārbaude (daudzuma uzraudzība/iepildījuma kontrole)

  (5) Produktu analīzes

  (6) Produkta karantīna  un produkta atbrīvošana

  (7) Sūdzību vadība no iestādēm un klientiem

  (8) Negadījumu  vadība, produkcijas izņemšana, atsaukšana

  (9) Neatbilstību un neatbilstošo produktu pārvaldība

  (10) Korektīvās darbības balstītas uz cēloņu analīzi

   

  6. Aizsardzība un ārējās pārbaudes

  (1) Aizsardzības izvērtējums

  (2) Vietas (teritorijas ) drošība

  (3) Personāla un apmeklētāju drošība

  (4) Ārējās inspekcijas

   

   

  Dalībnieku guvums:

  Iegūtas zināšanas kā praktiski ieviest IFS standarta prasības, lai organizācija varētu sertificēties atbilstoši IFS standarta prasībām un iegūt starptautiski atzītu IFS sertifikātu.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC, IFS standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO 9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  Datumi tiks paziņoti: 16 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 240.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

  Uz augšu