MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Stratēģiskā plānošana
 • STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA

  AR Balanced ScoreCard METODI

   

  Kurss ir paredzēts organizāciju vadītājiem un speciālistiem, kuri vēlas sistemātiski pilnveidot organizācijas darbību, izveidojot stratēģisko plānu ar Balanced Scorecard (BSC) metodi.

   

  Mērķis

  Iepazīstināt dalībniekus ar Balanced Scorecard metodes praktisko pielietojumu stratēģijas izstrādē.

   

  Mācību kursa īss apraksts

  • Balanced Scorecard metodes pamatprincipi;
  • Mērķa noteikšanas šķautnes: misija, sauklis, vīzija, stratēģija, politika;
  • Darbības matrica;
  • Stratēģiskās kartes izveidošana;
  • Mērījumu definēšana un apkopošana;
  • No stratēģijas uz operatīvo budžetu;
  • Balanced Scorecard praktiskā ieviešana organizācijā.

   

  Dalībnieku ieguvums

  Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:

  • noteikt saskaņotus un reālus mērķus savam biznesam, izmantojot Balanced ScoreCard plānošanas metodi;
  • izvērtēt vai organizācijas ražošanas efektivitāte, tirgus potenciāls un darbinieku kvalifikācija ir pietiekama, lai sasniegtu finansiālos mērķus;
  • izmērīt cik ātri organizācijas, investīcijas, vadības iecerētā kadru maiņa un citas aktivitātes pietuvinās izvēlētajam mērķim.

   

  Metodika

  Kursā pasniedzēja stāstījums tiek papildināts ar interaktīvām apmācību metodēm – diskusijām un praktiskiem piemēriem un darbiem. Nodarbības laikā dalībnieki strādā grupās un izveido Balanced ScoreCard (izdomātai vai reālai) organizācijai. Tiek veikta (izdomāta vai reāla) organizācijas un vides novērtēšana, noteikta misija un vīzija, sastādīti stratēģisko mērķu sasniegšanas ceļi, veidotas stratēģiskās kartes, formulēti mērķu sasniegšanas rādītāji un izstrādātas mērījumu metodes.

   

  Beidzot kursu dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību kursā.

   

  Konsultante/lektore

  Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 15 gadus vada konsultāciju firmu SIA “Zygon Baltic Consulting”, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, BIZNESA ATTĪSTĪBAS FONDU. Elvita ir viena no pirmajām biznesa vadības konsultantēm Latvijā, kura sāka pielietot Balanced ScoreCard metodi stratēģijas izstrādē, nododot zināšanas citu organizāciju vadītājiem.

   

   

  Norises laiks/vieta

  Mācību kursa norises vieta ir Rīgā un tā tiks paziņota dalībniekiem tiklīdz nokomplektēsies grupa.

  Kopā: 2 dienas (16 akadēmiskās stundas).

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 280.00 +PVN

   

  Cenā iekļauts

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par mācību kursa noklausīšanos.

  Uz augšu