MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personāla vadība
 • Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma


  Mērķis

  Attīstīt vadītāju dzīves gudrību un skatījumu uz darbā notiekošo no garīgās puses, izprotot dzīves likumus un iespējas pašam, strādājot ar sevi, pozitīvi izmainīt situāciju darbā un personiskajā dzīvē, saliedējot darba kolektīvu.

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), kuri vēlas attīstīt garīgo kompetenci, lai iedvesmotu, saliedētu un motivētu padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

   

  Semināra saturs

  • Vadītāja misija un uzdevumi garīgajā skatījumā.
  • Problēmas organizācijā – ko tās mums māca garīgajā skatījumā?
  • Kā personiskās problēmas, piemēram, problēmas ģimenē ietekmē darba procesu un rezultātus?
  • Kā transformēt negatīvo situāciju pozitīvā virzienā?
  • Kā transformēt vainīgā meklēšanas procesu problēmas risināšanas procesā?
  • Dievišķo Dzīves likumu izpausme darbā, personiskajā dzīvē un to neievērošanas sekas organizācijas darba rezultātos.
  • Kā strādāt un komunicēt ar negatīvi noskaņotu cilvēku – kolēģi, klientu vai partneri?
  • Kolēģu rakstura īpašību (pozitīvo un negatīvo) nozīmīgums komandas darbā.
  • Kādas mācības slēpj negatīvās rakstura īpašības?
  • Kāpēc un kā ir jāattīsta pozitīvās rakstura īpašības, kā tās palīdzēs organizācijai sasniegt labākus darba rezultātus?
  • Stresi – mūsu skolotāji, ko tie mums māca un kā palīdz pilnveidoties?
  • Kādi stresi un kāda domāšana rada slimības?
  • Kā palīdzēt darbiniekam, kurš bieži slimo?

   

  Lektore

  Elvita Rudzāte, jau vairāk kā 15 gadus vada vienu no vadošajām biznesa vadības konsultāciju firmām Latvijā – “Zygon Baltic Consulting”. Izstrādājusi un ieviesusi vadības sistēmas komercsabiedrībās un publiskā sektora institūcijās. Elvita ir izstrādājusi mācību un konsultāciju metodiku tām biznesa vadības jomām, kuras Latvijā līdz šim nebija pazīstamas – Līdzsvarotās vadības karte (Balanced ScoreCard) stratēģiskajai vadībai, Investor in Excellence – uz rezultātu orientētai biznesa vadībai un citām, kā arī piedalījusies standarta „Draudzīga organizācija” izstrādē un ir grāmatu un garīgās prakses disku sērijā ‘’Piedošanas mācība’’ autore.

   

  Dalībnieki saņem apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Norises laiks un vieta

  Datumi tiks paziņoti, (16 akad.h); plkst. 14.00 – 17.00; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīgā.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

  Uz augšu