JAUNUMI

 • 05.09.2017
  ISO 14001:2015 standarta izmaiņu ieviešana

  ISO 14001:2015 standarta izmaiņu ieviešana

  Mērķa auditorija

  Vides vadības sistēmas vadītāji un speciālisti, vides vadības sistēmas iekšējie auditori ar iepriekšēju darba pieredzi.

   

   

  Apmācību mērķis

  Iepazīstināt ar jauno ISO 14001:2015 standartu, salīdzinot izmaiņas ar ISO 14001:2004 standarta versiju.

   

  Kursa tēmas

  • Jaunais ISO 14001: 2015 standarts.
  • Izmaiņas ISO 14001 standarta prasībās.
  • Biznesa jeb darbības plānošanas un risku vadības pamati.
  • Vadības sistēmas pilnveidošana atbilstoši ISO 14001:2015 standarta izmaiņām.


  Pasniedzējs/konsultants: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību mācību programmā.

  Pēc pilnas programmas apgūšanas dalībnieki būs teorētiski sagatavoti kompetences novērtēšanai – sertifikācijas eksāmena kārtošanai ZBC personu sertifikācijas centrā.

   

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2017.gada 25. oktobris; 8 akad. stundas

  Mācību kursa norises vieta ir viesnīcas Rixwell konferenču zāle, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 120.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

 • 15.05.2017
  Jauna mācību programma: “Procesu vadība”

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas apgūt prasmes efektīvi vadīt esošos procesus, sekojot ārējās vides izmaiņām, resursu zudumiem un pārslodzēm, veidojot organizācijā vienotu procesu izpratni.

   

  Mācību programmas mērķis

  Iepazīstināt ar procesu vadības instrumentiem un metodēm kā veidot vienotu procesu vadības sistēmu.

  Ieviešot procesu vadību, Jūsu ieguvumi ir:

  • Augstāka uzņēmuma pievienotā vērtība.
  • Augstāka darba efektivitāte ar zemākām izmaksām.
  • Darbinieku informētība un efektīvāka procesu pārraudzība.
  • Zemāka uzņēmuma darbības atkarība no subjektīviem faktoriem un cilvēku kļūdām.
  • Uz mērķu noteikšanu un rezultātu vērsts darbs no visiem darbiniekiem.

   

  Mācību programmas galvenās tēmas

  1. Organizācijas misija, vīzija, stratēģija, attīstības programmas un mērķi
  2. Klienta vērtība
  3. Vērtības plūsma
  4. Komandas darbs un organizācijas pilnveidošana
  5. Procesa pieeja
  6. Process, procesa elementi
  7. Procesu vizualizēšana
  8. Procesu zudumi un metodes to identificēšanai
  9. Procesu mērīšana un datu analīze
  10. Zudumu cēloņu analīze un novēršana
  11. Izmaiņu vadība
  12. Procesu izmaiņu noteikšana un analīze
  13. Izmaiņu ieviešana un nostiprināšana
  14. Organizācijas sistemātiska pilnveidošana

   

  Dalībnieku ieguvums

  Pēc kursa dalībnieki spēs identificēt procesus, aprakstot tos dažādos veidos, veicot analīzi un nosakot procesos resursu zudumu un pārslodzes vietas. Dalībniekiem būs izpratne par darba organizācijas pilnveidošanu ar procesu vadības rīku, kas samazinās izmaksas un piedāvās klientam vērtīgu produktu.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu.

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības, Procesu vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību metodika

  Pasniedzēja lekcija. Piemēri. Diskusijas. Praktiskie darbi – individuāli un grupās.

   

  Norises vieta

  Nodarbību norises vieta ir Rīgā un dalībniekiem tiks paziņota tiklīdz nokomplektēsies grupa.

  Norises laiks:

  2017.gada 13.-15.jūnijs (24 akadēmiskās stundas), plkst. 10.00-17.00.

   

  Dalības maksa

  EUR 330.00 + PVN

  Cenā iekļauts

  Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

 • 07.03.2017.
  Jauna intensīva mācību programma “Integrētas kvalitātes, vides un darba drošības sistēmas vadītājs”

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuriem ir nepieciešamas zināšanas kā integrēt vienotā sistēmā kvalitātes vadību, vides pārvaldību un darba drošības vadību.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas integrētas kvalitātes, vides un darba drošības vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā atbilstoši starptautiskiem standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001.

   

  Mācību programmas saturs

  1.diena:

  Vides, darba drošības un kvalitātes jeb integrētā vadības sistēma (IVS). Pamatprincipi.
  IVS ieviešanas/ pilnveidošanas vadība.
  Organizācijas konteksts, analīzes metodes
  Ieinteresētās puses, pušu prasību apzināšana un analīze

   

  2.diena:

  Normatīvo aktu prasību identificēšana un novērtēšana
  Vides aspektu identificēšana un novērtēšana
  Darba vides risku identificēšana un novērtēšana
  Darbības  plānošana

   

  3.diena:

  Līderisms
  Risku vadība, gatavība ārkārtas situācijām

   

  4.diena:

  Infrastruktūras un darba vides vadība
  Mēriekārtu vadība
  Komunikācijas vadība
  Zināšanu vadība
  Kompetenču un apziņas nodrošināšana
  Produktu un pakalpojumu prasību noteikšana
  Projektēšana un attīstība
  Sagādes kontrole

   

   

  5.diena:

  Ražošana un pakalpojuma sniegšana
  Neatbilstoša rezultāta vadība
  Monitorings, mērījumi, analīze un novērtēšana
  Iekšējais audits 

   

   

  6.diena:

  Vadības pārskats
  Uzlabošana, korektīvās darbības
  Sertifikācijas process.
  Kopsavilkums, noslēgums 

   

  Lektors: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Mācību materiāli

  Vizuālo materiālu izdrukas, piemēru izdrukas, praktisko darbu kopijas.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir Rīga un tiks dalībniekiem paziņota tiklīdz nokomplektēsies grupa.

   

  Kursa norises laiks:

  6 dienas: 2017.gada 11., 18., 25.aprīlis; 2., 9., 16.maijs (otrdienas, 48 akadēmiskās stundas).

   

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 600.00 + PVN

   

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

   

 • 04.08.2016.
  E-seminārs: “Garīgās kompetences attīstības programma, I. līmenis”

  Mērķis

  Attīstīt personāla dzīves gudrību un skatījumu uz darbā notiekošo no garīgās puses, izprotot dzīves likumus un mācības, iespējas pašam, strādājot ar sevi, pozitīvi izmainīt situāciju darbā un personiskajā dzīvē, saliedējot darba kolektīvu un uzlabojot organizācijas darba rezultātus.

   

  Mērķa auditorija

  Ikviens darbinieks, kas vēlas attīstīt garīgo kompetenci, lai darbā justos apmierināts, izprastu problēmu cēloņus un prastu izveidot harmoniskas attiecības ar visu līmeņu kolēģiem, klientiem un partneriem.

   

  Dalībnieka guvums

  • Regulāri veltīt neilgu laiku garīgās kompetences attīstībai, netērējot laiku nokļūšanai līdz semināra norises vietai.
  • Izprast savu, kolēģu, organizācijas kopumā problēmu cēloņus.
  • Apgūt prasmes veidot harmoniskas attiecības ar kolēģiem, tuviniekiem, klientiem un partneriem.
  • Attīstīt dzīves gudrību un prasmi mainīt attieksmi pret dzīves un darba negācijām, uzlabojot savu pašsajūtu un, attīstot pozitīvu domāšanu.
  • E-semināra nodarbības būs iespēja internetā skatīties atkārtojumā, gadījumā, ja nebūs bijusi iespēja piedalīties nodarbībā vai būs vēlēšanās vēlreiz izprast seminārā apskatītās tēmas.
  • Dalībnieks saņems apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Organizācijas guvums

  • Semināra nodarbību atkārtojumus varēs skatīties arī citi kolēģi, taupot organizācijas finanšu un laika resursus.
  • Organizācijā veidosies harmoniskāka un draudzīgāka vide, kas patiks sadarbības partneriem un klientiem.

   

  Semināra saturs

  1.nodarbība: Garīgās kompetences jēdziens

  • Kas ir garīgums?
  • Kā darbā izpaužas garīgums?
  • Kas ir garīgā kompetence?
  • Kādas ir garīgās kompetences pazīmes?
  • Kāpēc jāattīsta garīgā kompetence?
  • Kas ir Dievs?
  • Kas ir Smalkais plāns un fiziskais plāns?
  • Kas ir Augstākie spēki, Gaismas spēki un tumsas spēki?

   

  2.nodarbība: Ķermenis, Dvēsele, Gars – kas patiesībā strādā?

  • Cilvēka fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi
  • Kas ir Gars?
  • Kas ir Dvēsele?
  • Kas ir prāts?
  • Kas ir intuīcija?
  • Kas ir apziņa?
  • Kas ir griba?
  • Kas patiesībā strādā?

   

  3.nodarbība: Dzīves jēga, misija un uzdevumi

  • Kāda ir dzīves jēga?
  • Kas ir cilvēka dzīves misija un uzdevumi?
  • Kādas ir atšķirības starp jēdzieniem sapnis, mērķis, vēlmes un vajadzības?
  • Laimes atslēga
  • Ciešanu cēloņi

   

  4.nodarbība: Mērķu sasniegšanas noslēpums

  • Kā noteikt mērķus, lai tie motivētu attīstību nevis radītu stresus?
  • Kas ietekmē mērķu sasniegšanas rezultātus?
  • Kāpēc pie vienāda darbinieku snieguma ir atšķirīgi rezultāti?
  • Kāds ir mērķu sasniegšanas noslēpums?

   

  5.nodarbība: Garīgā attīstība un profesionālā izglītība

  • Ar ko atšķiras garīgā attīstība no profesionālās izglītības?
  • Kāpēc cilvēki garīgi neattīstās?
  • Garīgā darba mērķis
  • Garīgās attīstības līmeņi
  • Kā garīgi attīstīties?
  • Kādai vajadzētu būt profesionālajai izglītībai?
  • Kā attīstīt gudrību?
  • Zinātnes un garīguma salīdzinājums

   

  6.nodarbība: Labs darbs – cilvēka nopelns vai Dieva dāvana

  • Kāds ir labs darbs?
  • Darba atrašanas veiksmju un neveiksmju cēloņi
  • Motīvs strādāt – nauda, karjera vai aicinājums
  • Motivācijas sistēma – vērtība vai tīkls
  • Darbinieku vērtēšana
  • Darbinieku atlaišana vai darba zaudēšana
  • Taisnīgs atalgojums – kas un kā to nosaka?

   

  7.nodarbība: Problēmas organizācijā – ko tās mums māca?

  • Kvalitātes problēmu mācība
  • Resursu problēmu mācība
  • Konfliktsituāciju mācība
  • Termiņu ievērošanas problēmu mācība
  • Neveiksmju mācība
  • Personisko problēmu ietekme uz darba izpildes rezultātiem

   

  8. nodarbība: Dzīvot un strādāt pēc Sirdsapziņas

  • Kas ir Sirdsapziņa?
  • Atšķirība starp sirdsbalsi un prātu
  • Sirdsapziņas neklausīšanas cēloņi un sekas
  • Sirdsapziņa darbā
  • Sirdsapziņa personiskajā dzīvē
  • Sirdsapziņas attīstība

  Garīgās kompetences attīstība turpināsies nākamajos programmas līmeņos.

   

  Lektore

  Elvita Rudzāte, jau vairāk kā 15 gadus vada vienu no vadošajām biznesa vadības konsultāciju firmām Latvijā – “Zygon Baltic Consulting”. Izstrādājusi un ieviesusi vadības sistēmas komercsabiedrībās un publiskā sektora institūcijās. Elvita ir izstrādājusi mācību un konsultāciju metodiku tām biznesa vadības jomām, kuras Latvijā līdz šim nebija pazīstamas – Līdzsvarotās vadības karte (Balanced ScoreCard) stratēģiskajai vadībai, Investor in Excellence – uz rezultātu orientētai biznesa vadībai un citām, kā arī piedalījusies standarta „Draudzīga organizācija” izstrādē un ir grāmatu un garīgās prakses disku sērijā ‘’Piedošanas mācība’’ autore.

   

  Norises laiks un vieta

  2016.gada 28.septembris; 5.,12.,19., 26.oktobris; 2., 9., 16.novembris, (16 akad.h);

  vienas nodarbības ilgums no plkst. 14.00 – 15.30

  E-semināra norise: internetā (google+ programmā).

  Lai piedalītos seminārā, dalībniekam ir jābūt reģistrētam google.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

 • 20.04.2016.
  Jauna mācību kurss: “Organizācijas plānoto izmaiņu lietderības un efektivitātes novērtēšana”

  Mērķa auditorija

  Organizācijas vadītāji, kvalitātes vadītāji, ražošanas vadītāji, personāla vadītāji un cits vadošais personāls.

   

  Apmācības saturs

  1. Riska vadība.
  2. Riska vadības pamatprincipi un loma plānoto rezultātu sasniegšanā.
  3. Riska vadības process un tā efektīva pielietošana.
  4. Jaunu vai izmainītu procesu rezultātu modelēšana, rezultātu efektivitātes novērtēšana ar IT risinājumu palīdzību.
  5. Ieguldījumu un atdeves novērtēšana.

   

  Pasniedzējs: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, izcilības modeļu un standartu, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Norises vieta

  Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

   

  Kursa norises laiks

  2016.gada 10.jūnijs, plkst. 10.00-17.00

   

  Dalības maksa

  EUR 120,00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

   

  Pieteikties šeit.

 • 20.04.2016.
  Jauns mācību kurss: “Sistēma taupīgai biznesa vadībai – kā izvairīties no nelietderīgas resursu izmantošanas un nepārtraukti uzlabot biznesa vadības efektivitāti”

  Mērķa auditorija

  Organizācijas vadītāji, kvalitātes vadītāji, ražošanas vadītāji, personāla vadītāji un cits vadošais personāls.

   

  Apmācības saturs

  1. Kritiski svarīgo procesu noteikšana.
  2. Organizācijas klientu vērtības noteikšana. Par ko klients maksā?
  3. Zudumi procesos, resursu izmantošanas lietderība un efektivitāte.
  4. Procesu mērīšana, analīze un modelēšana – vadības sistēmas efektivitātes un lietderības uzlabošanai.
  5. LEAN un Six Sigma IT risinājumu iespējas procesu zudumu identificēšanā, mērīšanā, analīzē un uzlabojumu rezultātu prognozēšanā.

   

  Pasniedzējs: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, izcilības modeļu un standartu, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Norises vieta

  Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

   

  Kursa norises laiks

  2016.gada 3.jūnijs, plkst. 10.00-17.00

   

  Dalības maksa

  EUR 120,00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

  Pieteikties šeit.

 • 05.02.2016
  Jauns mācību kurss: “Starptautiskā pārtikas drošības standarta IFS skaidrojums”

  Starptautiskais pārtikas drošības standarta (IFS) ir visā pasaulē atzīts kā vadošais standarts pārtikas nozarei. Zināšanas par standarta prasībām un to praktiskā īstenošana nodrošina padziļinātu izpratni par vienotas pieejas nepieciešamību prasību īstenošanā  kā izejvielu piegādātājiem tā arī produkcijas ražotājiem un izplatītajiem. IFS standarta prasības ir novērtēšanas procesu  (auditu) pamatā, uz tām atsaucas daudzi pārtikas drošību reglamentējošie starptautiskie standarti, ES regulas, visu valstu likumdošana.

   

  Mērķa auditorija

  HACCP grupu vadītāji un kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti.

   

  Programmas mērķis

  Pilnveidot un nodrošināt pārtikas nozarē un ar pārtikas nozari saistītos atbildīgos darbiniekus ar zināšanām par IFS standarta prasībām, lai organizācija varētu pārtikas nekaitīguma sistēmu pilnveidot un sertificēt atbilstoši IFS standarta prasībām.

   

  Mācību programmas saturs:

  1. Augstākās vadības atbildība:

  (1) Uzņēmuma politika/uzņēmuma  principi

  (2) Uzņēmuma administratīvā struktūra

  (3) Darbība virzība – orientācija uz klientu

  (4) Vadība pārskats

   

  2. Kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēma:

  (1) Kvalitātes vadība:

  (2) Prasības dokumentācijai, lietvedība

  (3) Pārtikas drošības vadība:

  2.2.1 HACCP sistēma

  2.2.2 HACCP grupa

  2.2.3 HACCP analīze

   

  3. Resursu vadība:

  (1) Cilvēku resursu pārvaldība

  (2) Cilvēku resursi:

  3.2.1 Personīgā higiēna

  (3) Aizsargtērpi

  (4) Apmācība un instruktāža

  (5) Personāla telpas, sanitārās iekārtas un aprīkojums

   

  4. Plānošanas un ražošanas process:

  (1) Vienošanās līgums, piegādātāju vērtēšana

  (2) Specifikācijas un formulas

  4.2.1 Specifikācijas

  4.2.2 Formulas/receptes

  (3) Produktu ražošanas procesu attīstība/produktu un procesu pārveidošana/pilnveidošana

  (4) Iepirkšana/ materiāltehniskā apgāde

  4.4.1 Vispārīgā iepirkumu iegāde

  4.4.2 Rūpniecības preču iegāde

  (5) Produkta iesaiņojums

  (6) Rūpnīcas / uzņēmuma atrašanās vieta

  (7) Uzņēmuma ārpuse/teritorija

  (8) Uzņēmuma izkārtojums un procesu plūsmas

  (9) Konstruktīvās prasības ražošanas un  uzglabāšanas vietām:

  (10) Tīrīšana un dezinfekcija;  Atkritumu saimniecība

  (11) Piesārņojumu riski ar svešķermeņiem

  (12) Preču pieņemšana un uzglabāšana

  (13) Transports

  (14) Uzturēšana un remonts

  (15) Iekārtas

  (16) Izsekojamība

  (17) Ģenētiski modificētie organismi

  (18) Alergēni un īpašie ražošanas nosacījumi

   

  5. Mērījumi, analīzes, uzlabojumi

  (1) Iekšējais audits

  (2) Uzņēmuma iekšējā kontrole

  (3) Kalibrēšana, regulēšana, mērīšanas ierīču pārbaude un uzraudzība

  (4) Daudzuma pārbaude (daudzuma uzraudzība/iepildījuma kontrole)

  (5) Produktu analīzes

  (6) Produkta karantīna  un produkta atbrīvošana

  (7) Sūdzību vadība no iestādēm un klientiem

  (8) Negadījumu  vadība, produkcijas izņemšana, atsaukšana

  (9) Neatbilstību un neatbilstošo produktu pārvaldība

  (10) Korektīvās darbības balstītas uz cēloņu analīzi

   

  6. Aizsardzība un ārējās pārbaudes

  (1) Aizsardzības izvērtējums

  (2) Vietas (teritorijas ) drošība

  (3) Personāla un apmeklētāju drošība

  (4) Ārējās inspekcijas

   

   

  Dalībnieku guvums:

  Iegūtas zināšanas kā praktiski ieviest IFS standarta prasības, lai organizācija varētu sertificēties atbilstoši IFS standarta prasībām un iegūt starptautiski atzītu IFS sertifikātu.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC, IFS standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2016.gada 21. un 22. martā: 16 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 240.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

 • 27.01.2016
  Jauns mācību kurss: “Pārtikas drošības un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta “BRC Global standard FOOD SAFETY ISSUE 7″ prasībām”

  Mācību programmas mērķis:

  Iepazīstināt ar pārtikas nekaitīguma sistēmas starptautiskā standarta “BRC Global standard FOOD SAFETY ISSUE 7″ prasībām.

   

  Mērķa auditorija:

  Pārtikas ražošanas, pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes nodrošināšanas vadītāji un speciālisti, kā arī visi interesenti, kuri vēlas iegūt izpratni par BRC standarta prasībām.

   

  Mācību programmas galvenās tēmas:

  1. Augstākās vadības saistības.
  2. Pārtikas drošības plāns – HACCP.
  3. Pārtikas drošības un kvalitātes vadības sistēma.
  4. Vides (teritorija, ēkas, telpas) standarti, priekšnosacījuma programmas.
  5. Produkta kontrole.
  6. Procesa kontrole.
  7. Personāls.
  8. Pārtikas drošības vadības sistēmas sertifikācija, atbilstoši standarta “BRC Global Standard FOOD SAFETY issue 7″ prasībām, process.

   

  Dalībnieku ieguvums:

  • informācija par aktualitātēm pārtikas drošībā;
  • izpratne kā uzlabot uzņēmumā jau ieviesto pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši BRC standarta prasībām;
  • beidzot kursu, dalībnieki saņems apliecinājumu  par dalību kursā.

   

  Pasniedzēja/konsultante:

  Linda Cēsniece Zygon Baltic Consulting vadošā  konsultante un pasniedzēja pārtikas nekaitīguma jautājumos, „Bureau Veritas Latvia” vadošā auditore.

  Pamatizglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitāte; Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Kvalitātes nodrošināšanas un vērtēšanas studiju virziens.

  Papildizglītība: ISO 22000 standarta praktiskā pieeja, Pārtika drošība CEECs, Vadošā auditora kurss, BRC praktisko mācību kurss.

  Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

  Pārtikas un veterinārais dienests; Pārtikas uzņēmumu federācija; Pure Chocolate, Pure Food, Lido, Jelgavas gaļas kombināts, RIMI, Milda, Lielzeltiņi, u.c.

   

  Norises laiks un vieta:

  2016.gada 13.aprīlis, plkst. 10.00-17.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīgā

   

  Dalības maksa :

  EUR 140.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

 • 12.10.2015.
  Intensīva mācību programma “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”

  Intensīva mācību programma “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”

  Mērķa auditorija

  HACCP grupu vadītāji, kvalitātes vadītāji, kuriem pietrūkst zināšanas par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu un pārtikas nozares specifiku, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā.

   

  Mācību programmas saturs:

  1.diena:

  1. Likumdošana: Pārtikas kodekss, ISO standarti, EP regulas, LR likumi, MK noteikumi, …
  2. Svešvārdu un vārdu savienojumu skaidrojums.
  3. Pārtikas uzņēmuma paškontrole un vispārējs priekšstats par HACCP.
  4. HACCP programmas ieviešanas etapi atbilstoši Pārtikas Kodeksa prasībām.
  5. Priekšdarbi HACCP programmas ieviešanai.

  2.diena:

  1. Pārtikas piesārņojumi, kas apdraud veselību,  izcelsmes riski, vērtēšana.
  2. Pārtikas iepakojuma higiēniskie aspekti.
  3. Priekšnoteikumi HACCP sistēmas ieviešanai, prasības infrastruktūrai.
  4. HACCP principu vērtēšana, programmas izstrādāšana.
  5. Darbs ar izejvielu piegādātājiem.

  3.diena:

  1. HACCP sistēmas ieviešana un uzturēšana.
  2. Gatavās produkcijas realizācija. Marķēšana.
  3. Izsekojamība, neatbilstošas produkcijas atsaukšana.
  4. Noviržu no normas izmeklēšana, cēloņu analīze, krīzes situācijas.
  5. Telpu, iekārtu, darba rīku sanitārās apstrādes darbu organizēšana un īstenošana.

  4.diena:

  1. Auditu veidi, prasības auditoriem.
  2. Pārtikas uzņēmuma iekšējais audits – paškontroles sastāvdaļa, tā mērķi.
  3. Iekšējo auditu plānošana, audita norises process.
  4. Audita rezultātu praktiskā izmatošana, pēc audita darbības.
  5. Starptautisko kvalitātes, vides un darba drošības standartu prasību salīdzinājumi (ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, ISO 14001, OHSAS 18001) .

  5.diena:

  1. Darba aizsardzības un darba drošības pasākumi pārtikas uzņēmumā, likumdošana.
  2. Darba organizācija un izdegšanas sindroms, priekšstats par profesionālam slimībām.
  3. Darba vides fizikālo faktoru ietekme uz darbiniekiem un  darba ražīgumu.
  4. Darba aizsardzības pasākumi.
  5. Apkārtējās vides aizsardzības prasību nodrošināšana pārtikas uzņēmumā.

   

  Dalībnieku guvums:

  1) Iegūtas zināšanas kā praktiski izveidot un ieviest pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši likumdošanas un ES prasībām.

  2) Iegūta izpratne par dažādu starptautisku standartu prasībām, kas prasībās ir līdzīgs vai atšķirīgs dažādos starptautisko kvalitātes, vides un darba drošības standartos attiecībā uz pārtikas nozares uzņēmumiem.

  3) Dalībnieks saņem apliecinājumu “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2016.gada 11., 18., 25.janvāris; 1., 8..februāris; 40 akad. stundas;Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 500.00 + PVN

 • 14.04.2015
  Jauns mācību kurss: “Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma”

  Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma


  Mērķis

  Attīstīt vadītāju dzīves gudrību un skatījumu uz darbā notiekošo no garīgās puses, izprotot dzīves likumus un iespējas pašam, strādājot ar sevi, pozitīvi izmainīt situāciju darbā un personiskajā dzīvē, saliedējot darba kolektīvu.

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), kuri vēlas attīstīt garīgo kompetenci, lai iedvesmotu, saliedētu un motivētu padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

   

  Semināra saturs

  • Vadītāja misija un uzdevumi garīgajā skatījumā.
  • Problēmas organizācijā – ko tās mums māca garīgajā skatījumā?
  • Kā personiskās problēmas, piemēram, problēmas ģimenē ietekmē darba procesu un rezultātus?
  • Kā transformēt negatīvo situāciju pozitīvā virzienā?
  • Kā transformēt vainīgā meklēšanas procesu problēmas risināšanas procesā?
  • Dievišķo Dzīves likumu izpausme darbā, personiskajā dzīvē un to neievērošanas sekas organizācijas darba rezultātos.
  • Kā strādāt un komunicēt ar negatīvi noskaņotu cilvēku – kolēģi, klientu vai partneri?
  • Kolēģu rakstura īpašību (pozitīvo un negatīvo) nozīmīgums komandas darbā.
  • Kādas mācības slēpj negatīvās rakstura īpašības?
  • Kāpēc un kā ir jāattīsta pozitīvās rakstura īpašības, kā tās palīdzēs organizācijai sasniegt labākus darba rezultātus?
  • Stresi – mūsu skolotāji, ko tie mums māca un kā palīdz pilnveidoties?
  • Kādi stresi un kāda domāšana rada slimības?
  • Kā palīdzēt darbiniekam, kurš bieži slimo?

   

  Lektore

  Elvita Rudzāte, jau vairāk kā 15 gadus vada vienu no vadošajām biznesa vadības konsultāciju firmām Latvijā – “Zygon Baltic Consulting”. Izstrādājusi un ieviesusi vadības sistēmas komercsabiedrībās un publiskā sektora institūcijās. Elvita ir izstrādājusi mācību un konsultāciju metodiku tām biznesa vadības jomām, kuras Latvijā līdz šim nebija pazīstamas – Līdzsvarotās vadības karte (Balanced ScoreCard) stratēģiskajai vadībai, Investor in Excellence – uz rezultātu orientētai biznesa vadībai un citām, kā arī piedalījusies standarta „Draudzīga organizācija” izstrādē un ir grāmatu un garīgās prakses disku sērijā ‘’Piedošanas mācība’’ autore.

   

  Dalībnieki saņem apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Norises laiks un vieta

  2015.gada 22., 28.maijā; 4., 11.jūnijā (16 akad.h); plkst. 10.00 – 13.00; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīgā.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

 • Uz augšu