MŪSU PROJEKTI

 

Zygon Baltic Consulting pieredzē ir vairāk kā 450 īstenoti projekti valsts iestādēm, privātajām organizācijām, kā arī Eiropas fondu finansēti projekti.

Zemāk esam apkopojuši informāciju par mūsuprāt nozīmīgākajiem un veiksmīgākajiem mūsu īstenotajiem projektiem.

 

* Eiropas Kopienas profesionālās izglītības darbībasprogrammas Leonardo da Vinci projekts “Strādājošo darba tiesību aizsardzība darbaspēka kustības (mobilitātes) ietvaros”

* Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā

* Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros “Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana (128 stundas)

* Prasmju iegūšanas nodrošināšana

* Funkcionālā un finanšu audita veikšana LR Izglītības un zinātnes ministrijā

* Konsultācijas un apmācība pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Kurzemes reģionā

* Konsultācijas un apmācība pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Vidzemes reģionā

* Konsultācijas un apmācība pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Ziemeļkurzemes reģionā

* Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību

* Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru profesionālās kapacitātes stiprināšana

* Valsts pārtikas kontroles un uzraudzības sistēmas stiprināšana ar apmācību palīdzību

* Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un projektu īstenošanas pastāvīgā novērtēšana

* Valmieras pagasta, Rencēnu pagasta, Burtnieku pagasta un Burtnieku novada apvienošanās projekta izstrāde un vadība

* Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darba aizsardzība” izstrāde e-apmācības formā un aprobācija

Uz augšu