PAR MUMS

 

Zygon Baltic Consulting ir vadošais konsultāciju uzņēmums Latvijā uzņēmuma vadības jautājumos.

 

Mūsu misija

Mēs esam profesionāli un pieredzējuši biznesa vadības konsultanti, kas ievieš jaunas organizācijas vadības idejas praksē. Mūsu pakalpojumu saturs un kvalitāte rada pievienoto vērtību klientiem.

 

Mūsu vērtības

 • Profesionāls un draudzīgs kolektīvs.
 • Ātrums un elastība uzlabojumu ieviešanā.
 • Tiekšanās uz izcilību.
 • Augsts klientu apmierinātības līmenis.
 • Mērķtiecīga jaunu metožu meklēšana.
 • Gatavība resursu mobilitātei un aizvietojamībai.

 

Kvalitātes politika

Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu kvalitātes, vides, darba drošības, cilvēkresursu, stratēģiskās, pārtikas nekaitīguma un projektu vadības pakalpojumu līmeni mūsu klientiem, lai mēs tiktu atpazīti kā vadošie vadības sistēmu konsultāciju, apmācību un personu sertifikācijas piedāvātāji Latvijā.
Lai spētu to izpildīt, mums jānodrošina mūsu konsultantu, lektoru un atbilstības novērtētāju komandas un vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošanās un jāpiedāvā visprofesionālākais un finansiāli izdevīgākais atbalsts visā Baltijā.

 

Darbības virzieni

 • Standartu un izcilības modeļu ieviešana (ISO 9001, IiE, OHSAS, HACCP, ISO 22000, BRC, ISO 14000, EMAS, EFQM, CAF)
 • Personāla vadība
 • Stratēģiskā vadība (BSC, Biznesa plāni)
 • Risku vadība
 • Projektu gatavošana un vadība
 • Personu sertifikācija
 • Apmācība
Uz augšu