Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā (16h kurss)11.05.2021

Karte nav pieejama

Datums/laiks
Datums(i) - 11.05.2021 - 21.05.2021
10:00 - 13:00

Kategorijas


Mērķa auditorija

Organizācijas vadītāji, kvalitātes vadītāji, ražošanas vadītāji, personāla vadītāji un cits vadošais personāls.

Apmācības saturs

 1. Kas ir LEAN?
  1. Klienta saskarsmes punkti, vērtība klientam
  2. Darbības ar pievienoto vērtību un bez pievienotās vērtības
  3. Zudumi
  4. Problēmu risināšana un personāla iesaistīšana
  5. Komandas darba nozīmīgums
  6. Izmaiņu vadība
  7. Uzlabojumu sasaiste ar biznesa stratēģiju
 2. Procesa efektīva darbība, ražošanas kapacitāti ietekmējošie faktori
  1. Galvenie snieguma indikatori
  2. 5S un darba vietas organizēšana
  3. Procesu kartes izstrāde, atbildības līniju (swimlane) analīze
  4. Spageti diagramma
  5. Kanban u.c. krājumu kontroles metodes
  6. 8 zudumi, zudumu audits
  7. Absolūta produktīva uzturēšana (Total Productive Maintenance), vizuālā kontrole, kļūdu izslēgšana
 3. Laika plānošana un ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas grafiki
  1. Vērtības plūsmas karte (Value Stream Map)
  2. Vilkšanas (pull) sistēma
  3. Slodzes līdzsvarošana
  4. Takta laiks
  5. Darbavietu mērījumi
 4. Lean uzturēšana
  1. Deminga cikls
  2. Ieinteresēto pušu analīze
  3. Zināšanu pārnese/ izplatīšana
  4. Lean virsvadība (Leadership)
  5. Lean kultūras izveides elementi

Mācību metodes

Prezentācijas, praktiskās nodarbības: LEAN spēles, procesu analīze, darbavietu analīze

Pasniedzējs: Viktors Mihailovs

Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, izcilības modeļu un standartu, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

Norises vieta

Mācību kursa norises vieta: Grant Thornton Baltic sanāksmju zāle, Blaumaņa ielā 22, Rīgā vai tiešsaistē platformā ZOOM.

Kursa norises laiks

2021.gada 11., 14., 18. un 21.maijā, plkst. 10.00-13.00 Pieteikšanās līdz 3.maija plkst.17:00

Dalības maksa

EUR 280,00 + PVN

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 26588666
E-pasts: zygon@zygon.lv

Rezervācija

Rezervācija vairs nav pieejama šim pasākumam.