!!! Lielais kurss – Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs 9001:2015 (64h kurss) jaunajā ATTA CENTRE25.08.2020

Karte nav pieejama

Datums/laiks
Datums(i) - 25.08.2020 - 22.09.2020
10:00 - 17:00

Kategorijas


Apmācību kurss “Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs 9001:2015” (64 akadēmisko stundu kurss)

Programmas mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā.

Apmācību saturs:

1.modulis: Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001:2015 prasības
– ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa.
– Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas.

2.modulis: Procesu pieeja un dokumentēšana
-Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā.
-Procesu kritēriji un mērījumi.
-Procesu dokumentēšanas veidi.
-Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas.
-Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā.

3.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits
-Iekšējais audits.
-Iekšējā audita pamatprincipi.
-Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, realizēšana un rezultātu ziņošana.
-Praktiskas nodarbības audita plānošanā, intervēšanā un rezultātu ziņošanā.

4.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana
-Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija.
-Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un rezultātu protokolēšana.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu programmas “Kvalitātes vadītājs 9001:2015” apguvi

Lektors: Viktors Mihailovs

Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

Kursa norises laiks:

8 darba dienas: 2020.gada 25. un 27.augustā, 3., 8., 10., 15., 17. un 22.septembrī. (64 akadēmisko stundu kurss)

Nodarbību laiks no plkst. 10:00 – 17:00, nodrošinām divas tējas pauzes.

Pieteikumus dalībai pieņemam līdz 2020.gada 20.augusta plkst.17:00

Mācību kursa norises vieta: jaunajā, Baltijā lielākajā ATTA CENTRE konferenču centrā, Krasta 60, Rīgā.

Dalības maksa
EUR 520.00 + PVN
Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 20 % atlaide.

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 26588666
E-pasts: zygon@zygon.lv