Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana.05.03.2020

Karte nav pieejama

Datums/laiks
Datums(i) - 05.03.2020
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa auditorija

Visi interesenti, kuri vēlas apgūt prasmes efektīvi vadīt esošos procesus, veidojot organizācijā vienotu procesu izpratni.

Mācību programmas mērķis

Iepazīstināt ar procesu vadības instrumentiem un metodēm kā veidot vienotu procesu vadības sistēmu.

Mācību programmas galvenās tēmas

  • Darbības iedalījums procesos un procesu aprakstīšana;
  • Procesa mērķu un izpildes rādītāju noteikšana, un izpildes rādītāju mērīšana;
  • Procesu analizēšana un tā efektivitātes/resursu lietderīgas izmantošanas novērtēšana.

Dalībnieku ieguvums

Pēc kursa dalībnieki spēs identificēt procesus, aprakstot tos dažādos veidos, veicot procesu efektivitātes analīzi.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu.

Lektors: Viktors Mihailovs

Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības, Procesu vadības un LEAN projektu ieviešanā.

Mācību metodika

Pasniedzēja lekcija. Piemēri. Diskusijas. Praktiskie darbi – individuāli un grupās.

Norises vieta

Nodarbību norises vieta ir Rixwell Gertrude Hotel, konferenču zālē, Ģertrūdes ielā 70, Rīga.

2020.gada 5.marts (8 akadēmiskās stundas), plkst. 10.00-17.00.

Dalības maksa

EUR 120.00 + PVN

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Cenā iekļauts

Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 29463326
E-pasts: zygon@zygon.lv

Rezervācija

Rezervācija vairs nav pieejama šim pasākumam.