Treniņkurss “Risku vadība” (16h kurss)20.10.2020

Karte nav pieejama

Datums/laiks
Datums(i) - 20.10.2020 - 22.10.2020
10:00 - 17:00

Kategorijas


Mērķa auditorija

Uzņēmumu un organizāciju vadošie darbinieki, kuri vēlas izprast un kontrolēt riskus, veidojot vai pilnveidojot risku vadības kultūras vidi organizācijā.

Apmācību mērķis

Treniņkursa RISKU VADĪBA mērķis ir uzlabot kursa dalībnieku izpratni par risku vadības nepieciešamību un sniegt visaptverošas zināšanas par risku vadības praktisko pielietojumu un izmantojamiem vadības instrumentiem, lai organizācijā, veidojot risku vadības sistēmu, ar preventīvu pasākumu palīdzību novērstu vai ierobežotu notikumu negatīvo ietekmi.

Programma:

  • Identificēsim risku vadības vietu organizācijas vadības sistēmā
  • Noteiksim ieguvumus, pielietojot risku vadību
  • Apskatīsim risku vadības ietvaru, definīcijas, principus, politiku un stratēģiju
  • Apskatīsim risku vadības procesu (izvēloties pielietojamās metodikas)
  • Identificēsim, analizēsim un vērtēsim riskus
  • Apskatīsim, kā reaģēt uz riskiem, uzraudzīt un pārskatīt riskus
  • Meklēsim atbildi – “Kā turpmāk Jūsu organizācijā komunicēt riskus?”

Dalībnieku ieguvums

Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:

  • Veidot vai pilnveidot risku vadības kultūras vidi organizācijā;
  • Aktīvi līdzdarboties risku vadības procesā vai tā izveidošanā;
  • Izprast un kontrolēt riskus organizācijā.

Pasniedzējs

Viktors Mihailovs – Zygon Baltic Consulting vadošais konsultants un pasniedzējs. Pamatizglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, inženieris organizators. Papildizglītība: “Projektu vadība”, “Darba drošība”, “Vides pārvaldība”, “Risku vadība”, LEAN metode u.c. Kā konsultants specializējies kvalitātes, vides un darba drošības sistēmu izstrādē, uzturēšanā un pilnveidošanā, stratēģiskās vadības, risku pārvaldības plānu sagatavošanā, LEAN metodes ieviešanā. Novadījis vairāk 200 projektus ražošanā, pakalpojumu sfērā un valsts pārvaldes iestādēs.

Norises vieta

Kursa norises vieta: Blaumaņa iela 22, Grant Thornton semināru telpa, Rīga.

Kursa norises laiks:

2020.gada 20. un 22.oktobrī (16 akadēmiskās stundas). Pieteikumus pieņemam līdz 15.oktobra plkst.17:00

Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00

Dalības maksa

EUR 240.00 +PVN

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 20 % atlaide.

Cenā iekļauts:

Kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par dalību treniņkursā.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 26588666
E-pasts: zygon@zygon.lv

Rezervācija