Uz riskiem balstīts iekšējais audits. Efektivitāte pretstatā atbilstībai.07.10.2019

Karte nav pieejama

Datums/laiks
Datums(i) - 07.10.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa auditorija

Visi interesenti, kuri vēlas apgūt iekšējā audita veikšanas prasmes.

Mācību programmas mērķis

Attīstīt prasmes paaugstināt iekšējā audita pievienoto vērtību un lietderīgāk izmantot iekšējā audita resursus, sniedzot pārliecību par risku vadību, iekšējo kontroļu un pārvaldības efektivitāti.

Mācību programmas īss apraksts

  1. Metodiskā un praktiskā pieeja uz riskiem balstīta audita plānošanā. Praktiskais darbs: Uz riskiem balstītas audita programmas sagatavošana.
  2. Auditējamā objekta efektivitātes vērtēšana. Praktisks darbs.
  3. Metodiskā pieeja pārliecības sniegšanai par iekšējās kontroles efektivitāti, par pārvaldības efektivitāti, par risku vadības efektivitāti.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu.

Lektors: Iveta Reinholde, Dr.sc.pol., CMC

  • rganizācijas vadības sistēmu konsultante, Investors in Excellence auditore (vērtētāja), Eiropas Komisijas projektu vērtētāja;
  • Vadījusi mācību kursus un konsultējusi publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības gan vadības sistēmu (ISO 9001) ieviešanas, gan pašnovērtējuma (CAF, EFQM) jautājumos;
  • Strādājusi Pasaules bankas un ES finansētos projektos Kosovā un Kazahstānā;
  • Asociētā profesore Latvijas Universitātē un vieslektore Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas un Japānas augstskolās.
  • Vairāk kā 25 publikāciju autore.

Mācību metodika

Pasniedzēja lekcija. Diskusijas. Praktiskie darbi – individuāli un grupās.

Norises vieta

Nodarbību norises vieta ir viesnīcas Rixwell Gertrude Hotel, konferenču zālē, Ģertrūdes ielā 70, Rīga.

Norises laiks:

2019.gada 7.oktobris (8 akadēmiskās stundas), plkst. 10.00-17.00.

Dalības maksa

EUR 120.00 + PVN

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Cenā iekļauts

Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Pieteikties: Zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

 

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 29463326
E-pasts: zygon@zygon.lv

Rezervācija

Rezervācija vairs nav pieejama šim pasākumam.