Kontakti

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums “Zygon Baltic Consulting”

Adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011

Kontakttālrunis: +371 26588666
E-pasts: zygon@zygon.lv

Reģ. Nr.: 40003394710
PVN reģ.Nr.: LV40003394710

 

A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV 96 UNLA 0002 0404 6944 6

 

 

 

 

 

 

Datu aizsardzības speciālistu var sasniegt izmantojot zygon@zygon.lv