LEAN

Piedāvājam izmantot vienu no populārākajām biznesa vadības metodēm – LEAN, uzņēmuma procesu efektivitātes uzlabošanai.

Zygon Baltic Consulting sadarbībā ar konsultantiem no Lielbritānijas piedāvā uzlabot sava uzņēmuma darbību – strādājot efektīvāk, tas ir – samazināt zudumus un pamatoties uz uzņēmuma vērtībām.

Kāpēc Jums ir lietderīgi pielietot LEAN principus procesu uzlabošanā:

  • Pieaug darba ražīgums
  • Tiek samazinātas izmaksas
  • Likvidētas liekās darbības procesos, samazinot zudumus
  • Defektu novēršana ražošanas procesos
  • Motivēti un lojāli darbinieki
  • Samazināti nevajadzīgi uzkrājumi
  • Optimizēti procesi, samazinot patērēto laiku

Mēs piedāvājam korporatīvās apmācības par LEAN, kā arī organizēt konsultācijas uzņēmumā, ieviešot LEAN vadības metodi.

 

SIA “Zygon Baltic Consulting” kontakti:
Tālr: +371 26588666
E-pasts: zygon@zygon.lv