Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
01.04.2020 - 29.04.2020
00:00
Kvalitātes vadītājs
16.04.2020 - 17.04.2020
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes iekšējā auditora profesionālā pilnveide
23.04.2020 - 24.04.2020
10:00 - 17:00
Risku vadība