Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
23.01.2019 - 30.01.2019
11:00 - 17:00
Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana izglītības iestādē
25.01.2019 - 22.02.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
30.01.2019 - 31.01.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes auditora profesionālā pilnveide
06.02.2019 - 07.02.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
12.02.2019 - 19.02.2019
10:00 - 17:00
Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma
13.02.2019 - 14.02.2019
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
20.02.2019 - 21.02.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
22.02.2019 - 22.03.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
28.02.2019 - 14.03.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
06.03.2019 - 13.03.2019
11:00 - 17:00
Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana izglītības iestādē