Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
04.07.2019 - 01.08.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
12.07.2019 - 26.07.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
23.07.2019 - 24.07.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
07.08.2019 - 08.08.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
15.08.2019 - 16.08.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
22.08.2019 - 23.08.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes iekšējā auditora profesionālā pilnveide
28.08.2019 - 29.08.2019
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
06.09.2019 - 04.10.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
19.09.2019 - 03.10.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība