Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
26.10.2018 - 23.11.2018
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
14.11.2018 - 15.11.2018
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes auditora profesionālā pilnveide
16.11.2018 - 14.12.2018
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
21.11.2018 - 22.11.2018
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
28.11.2018 - 29.11.2018
10:00 - 17:00
Risku vadība
06.12.2018 - 20.12.2018
10:00 - 17:00
Procesu vadība
09.01.2019 - 10.01.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits