Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
04.10.2019 - 01.11.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
23.10.2019 - 24.10.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
30.10.2019 - 31.10.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
07.11.2019 - 05.12.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
08.11.2019 - 22.11.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
26.11.2019 - 27.11.2019
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
03.12.2019 - 04.12.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
11.12.2019 - 12.12.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes iekšējā auditora profesionālā pilnveide