Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
22.02.2019 - 22.03.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
20.03.2019 - 21.03.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes auditora profesionālā pilnveide
28.03.2019 - 29.03.2019
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
03.04.2019 - 04.04.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
10.04.2019 - 24.04.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
11.04.2019 - 12.04.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
17.04.2019 - 24.04.2019
11:00 - 17:00
Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana izglītības iestādē
25.04.2019 - 26.04.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes auditora profesionālā pilnveide
10.05.2019 - 07.06.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs