Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
30.05.2019 - 31.05.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
05.06.2019 - 06.06.2019
10:00 - 17:00
Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā
11.06.2019 - 12.06.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
12.06.2019 - 19.06.2019
10:30 - 16:30
Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana izglītības iestādē
13.06.2019 - 11.07.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs
14.06.2019 - 28.06.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
09.07.2019 - 10.07.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un auditora profesionālā pilnveide