Mācību kursu plāns

Datums/Laiks Pasākums
29.11.2019 - 13.12.2019
10:00 - 17:00
Procesu vadība
11.12.2019 - 12.12.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītāja un kvalitātes iekšējā auditora profesionālā pilnveide
17.12.2019 - 18.12.2019
10:00 - 17:00
Kvalitātes sistēmas iekšējais audits
19.12.2019 - 20.12.2019
10:00 - 17:00
Risku vadība
24.01.2020 - 21.02.2020
10:00 - 17:00
Kvalitātes vadītājs