Par mums

Zygon Baltic Consulting ir konsultāciju uzņēmums biznesa vadības jautājumos ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas ir īstenojis vairāk kā 450 projektus, palīdzot izveidot un ieviest starptautiskos standartus, kā, piemēram, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC, ISO 22000, ISO 27001 u.c. standartus, ņemot vērā klienta specifiskās vajadzības.

 

Mūsu misija

Mēs esam profesionāli un pieredzējuši biznesa vadības konsultanti, kas ievieš jaunas organizācijas vadības idejas praksē. Mūsu pakalpojumu saturs un kvalitāte rada pievienoto vērtību klientiem.

 

Mūsu vērtības

 • Profesionāls un draudzīgs kolektīvs.
 • Ātrums un elastība uzlabojumu ieviešanā.
 • Tiekšanās uz izcilību.
 • Augsts klientu apmierinātības līmenis.
 • Mērķtiecīga jaunu metožu meklēšana.
 • Gatavība resursu mobilitātei un aizvietojamībai.

 

Kvalitātes politika

Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu kvalitātes, vides, darba drošības, cilvēkresursu, stratēģiskās, pārtikas nekaitīguma un projektu vadības pakalpojumu līmeni mūsu klientiem, lai mēs tiktu atpazīti kā vadošie vadības sistēmu konsultāciju, apmācību un personu sertifikācijas piedāvātāji Latvijā.

Lai spētu to izpildīt, mums jānodrošina mūsu konsultantu, lektoru un atbilstības novērtētāju komandas un vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošanās un jāpiedāvā visprofesionālākais un finansiāli izdevīgākais atbalsts visā Baltijā.

 

Darbības virzieni

 • Standartu un izcilības modeļu ieviešana (ISO 9001, IiE, OHSAS, HACCP, ISO 22000, ISO 27000, BRC, ISO 14000, EMAS, EFQM, CAF)
 • Lean, Six Sigma projektu vadība
 • Risku vadība
 • Personāla vadība
 • Stratēģiskā vadība (BSC, Biznesa plāni)
 • Personas datu aizsardzība
 • Projektu gatavošana un vadība
 • Apmācība

ZBC PRIVĀTUMA POLITIKA